Tilbake
Lerøy på alle kjøkken
Visjon og verdier
Lerøy Seafood Group er opptatt av at ressursene i havet forvaltes på en forsvarlig måte slik at næringen kan vokse og levere sjømat av høy kvalitet til kommende generasjoner også i fremtiden.