Tilbake
Utvikler nytt fôr
Enda mer bærekraftig fôr
For å sikre en bærekraftig produksjon av laks og ørret også i framtiden samarbeider Lerøy om utviklingen av et nytt og bedre fiskefôr. Nå erstattes deler av fiskeoljen med mikroalger med et høyt innhold av omega-3.
For å sikre en bærekraftig produksjon av laks og ørret erstattes deler av fiskeoljen i fôret med mikroalger med et høyt innhold av omega-3.

På den måten reduseres bruken av fiskeolje i fôret til laks og ørret samtidig som de beholder sitt høye innhold av omega-3-DHA – noe både fisken og vi alle trenger å spise nok av. EPA og DHA er navnet på viktige marine essensielle fettsyrer som ikke produseres av kroppen selv – de må tilsettes gjennom kosten. EPA er spesielt viktig for immunsystemet og DHA for hjernen.

Lerøy tidlig ute
Laks og ørret spiser i naturen mye fisk, og fôret som brukes i havbruk, består også av blant annet fiskeolje. I dag er fiskeolje den eneste naturlig kilden til de viktige fettsyrene EPA og DHA, men det vil bli knapt med fiskeolje i fremtiden.

Derfor er Lerøy tidlig ute med å finne nye måter å sikre at laks og ørret har et forsvarlig nivå av EPA og DHA. Dette gjøres ved å erstatte deler av fiskeoljen i fôret med en type mikroalger som også har et høyt innhold av omega-3-DHA.

Ved å bruke disse algene øker man andelen omega-3-DHA i sjømat samtidig som man sørger for enda mer bærekraftig havbruk og reduserer bruk av villfanget fisk.

Behov for innovasjon
Den nye fôrserien er utviklet i nært samarbeid med en av Lerøys fòrprodusenter samt den aktuelle produsenten av mikroalger. Lerøy er det første havbruksselskapet som tar i bruk mikroalger i et slikt omfang. Dette fordi selskapet synes det er viktig å ta ansvar på området, både med hensyn til forvaltning av de ville fiskebestandene som fiskeolje kommer fra, og med hensyn til fiskehelse og vår humane helse.

Nytt og bedre fiskefôr

  • Sammen med nære samarbeidspartnere har Lerøy utviklet et nytt og mer bærekraftig fiskefôr.
  • Deler av fiskeoljen i fôret erstattes med mikroalger med et høyt innhold av omega-3.
  • I 2017 ble fôret brukt i produksjon av laks på over ett kilo.
  • Ved å bruke disse algene i fôret øker man andelen omega- 3 i sjømaten.
Vi vet at kunder over hele verden bryr seg om sunne produkter fremstilt på en bærekraftig måte. Lerøy har vært i forkant med utvikling av nye muligheter innen bærekraftige ingredienser.
Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy Seafood Group

– Vi vet at kunder over hele verden bryr seg om sunne produkter fremstilt på en bærekraftig måte. Det er viktig å være i forkant med nye muligheter innen bærekraftige ingredienser, og vi trenger nye råvarer for å kunne følge opp etterspørselen etter sunn sjømat, sier Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy Seafood Group.

Slik reduseres også avhengigheten av marine fôringredienser.

Dyrkes på land
Algene i det nyutviklede fiskefôret Lerøy bruker, produseres i São Paolo i Brasil. Algene er basert på en algeart som ble oppdaget i mango-sumpene i Florida. Selv om arten er funnet i havmiljøet, blir de nå dyrket på land i lukkede gjæringstanker som ligner de som brukes til fermentering av øl.

Siden september 2016 har Lerøys laks konsumert mer enn 40 000 tonn fôr med mikroalgene som deler av innholdet. Fra mai 2017 brukes dette fôret for fullt i produksjon av laks på over ett kilo.