Tilbake
Viktige hendelser 2017
Bygging og etablering av nye fabrikker og produksjonsanlegg samt integrering av hvitfiskselskapene Havfisk og Norway Seafoods Group er noen av hendelsene som utmerket seg i året som gikk.

Integrering av Havfisk og Norway Seafoods Group 

Etter at vi i 2016 kjøpte opp 100 % av aksjene i Havfisk og Norway Seafoods Group, ble 2017 året da hvitfisk skulle integreres i konsernets veletablerte verdikjede – en spennende og krevende prosess. Norway Seafoods endret navn til Lerøy Norway Seafoods, samtidig som de to selskapene Norway Seafoods AS og Norway Seafoods Group AS ble fusjonert. Fabrikkorganiseringen i Lerøy Norway Seafoods og organiseringen av Havfisk ble videreført under segmentet Villfangst, mens selskapenes salgs- og logistikkfunksjoner ble samordnet med konsernets salgs- og distribusjonsavdeling i Bergen.

Med en integrert salgsorganisasjon er konsernet nå på god vei mot en enda sterkere posisjon i markedet. Videreutviklingen av eksisterende og nye markeder for hvitfisk samt mer effektive logistikkløsninger og synergier mellom rødfisk og hvitfisk gir selskapet store muligheter fremover. Lerøy-konsernet har nå tilgang til over 20 prosent av all torsk fra Norge. Dette gir selskapet et enestående utgangspunkt, og Lerøy fremstår i dag som et unikt helintegrert selskap med kontroll på hele verdikjeden innen både hvitfisk og rødfisk: fra fjord og hav til konsument.

Ny fabrikk på Jøsnøya

I fjerde kvartal av 2016 startet Lerøy byggingen av en ny fabrikk på Jøsnøya i Hitra kommune. Den skal etter planen stå ferdig i andre kvartal av 2018, og så langt har fremdriftsplanen holdt. Den første fisken vil etter planen bli slaktet og bearbeidet i mai 2018. Byggingen av denne fabrikken er en betydelig investering som vil styrke konsernets satsing på foredlede produkter. Fabrikken vil ha stor grad av automatisering, og mange av prosessene som tidligere var manuelle arbeidsoppgaver, vil nå bli utført av nyutviklet teknologi. Utviklingen av ny teknologi har skjedd i et tett og konstruktivt samarbeid med flere sentrale utstyrsleverandører. Kapasiteten på Jøsnøya vil være vesentlig høyere enn på det gamle anlegget. Spesielt vil kapasiteten innen filetproduksjon øke. Dette gir større fleksibilitet og handlingsrom. Som følge av utbyggingen vil selskapets gamle slakteri på Dolmøya bli lagt ned i andre kvartal av 2018.

Nytt produksjonsanlegg ved Kjærelva

I mai 2017 startet Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS byggingen av ett av verdens største RAS-anlegg for settefisk ved Kjærelva i Fitjar kommune. Ved ferdigstillelse i 2019 vil bygget være et av de største og mest-produserende settefiskanlegg i verden. Anlegget vil bestå av 12 avdelinger, hvor to er klekkeri-avdelinger og 10 er RAS-avdelinger for videre påvekst. Produksjonsanlegget vil være utstyrt med de mest avanserte filtre for vannrensing både inn og ut av avdelingene og vil gi tilnærmet 0-utslipp av næringssalter. Når anlegget er i full produksjon i 2020 vil antall ansatte øke fra dagens 7 til 25 ansatte ved full drift. Det planlegges med rogninnlegg i andre kvartal 2018 og første leveranse/utsett fra anlegget til sjø vil bli i 2019. Konsernet har etter hvert tilegnet seg god og bred erfaring med denne type teknologi og det forventes at denne investeringen vil bidra til å redusere produksjonskostnadene i Lerøy Sjøtroll.   

Sushiproduksjon i Spania 

Lerøy Processing Spain, konsernets salgs- og distribusjonsvirksomhet i Spania, driver i dag en moderne fabrikk i utkanten av Madrid og er en stor produsent av sushi. I april 2017 åpnet de en ny fabrikk i Barcelona, og enda en fabrikk er planlagt i Valencia med åpningsdato i februar 2018. Fabrikken vil drive produksjon av sushi og ferdige retter, for eksempel japanske dumplings, og det vil være en egen glutenfri avdeling for sushi. Det er forventet at fabrikken, som har 90 ansatte, vil produsere 16–18 millioner sushibiter i 2018. Fabrikkene i både Madrid og Barcelona ble tildelt «High Level» ved IFS-evalueringen (International Food Standard) i 2017. Dette er en felles standard som brukes for å kvalitetssikre og velge leverandører. Det hjelper forhandlere med å sikre at matvaretryggheten på de produserte varene ivaretas på en god måte.

Ny fabrikk i Nederland

I april i 2017 begynte arbeidet med å reise et nytt industribygg ved Rode Vis. Rode Vis har vært en del av Lerøy Seafood Group siden 2012. Den nye fabrikken ligger i Urk i Nederland og er selskapets femte etablering i byen. Mattrygghet står sentralt i den nye fabrikken, og prosesseringslinjer, kutteteknologi og pakkelinjer vil være fullautomatisert. Produksjonsprosesser er separert, og manuelt arbeid er minimert. Fabrikken har nærhet til både det europeiske markedet og Schiphol, Europas største flyplass. I tillegg ligger den nær containerterminalene i Rotterdam og Antwerpen. Til sammen gjør dette Urk perfekt som europeisk logistikksenter. Fabrikken skal ferdigstilles i begynnelsen av 2018.