Tilbake
Viktige hendelser 2018
Etablering av nye fabrikker og produksjonsanlegg samt integrering av hvitfiskselskapene Havfisk og Norway Seafoods Group er noen av hendelsene som utmerket seg i året som gikk.

Flåtefornyelse i Havfisk ASA

Havfisk fikk i januar 2018 levert kombinasjonstråleren «Nordtind» bygget av Vard Søviknes. Kontraktsverdien var på 325 millioner kroner. Havtråleren er en kombinasjonstråler (fersk og frys) på 80,4 x 16,7 meter. I april 2018 ble det inngått avtale med Vard om bygging av ytterligere en tråler av samme størrelse. Kontraktsverdien er på ca. 400 millioner kroner. Fartøyet vil bli den første hekktråleren med integrert energilagringssystem, med muligheter for både batteridrift, diesel-mekanisk og diesel-elektrisk fremdrift. 

 

Jøsnøya, Hitra (Havbruk): Produksjon startet på ny fabrikk

I juni 2018 ble produksjon ved konsernets nye foredlingsanlegg for laks på Jøsnøya på Hitra satt i gang. Denne fabrikken er en betydelig investering som styrker konsernets satsing på foredlede produkter. Konsernet tror at dette er verdens mest høyteknologiske prosessanlegg for laks. Anlegget kan produsere 70 000 tonn på ett skift pr år, vil øke andelen som transporteres ut som filet betraktelig, og vil bidra vesentlig til ytterligere effektivisering av verdikjeden for laks.

 

Produksjonsstart i kjærelva

I mai 2017 startet Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS byggingen av ett av verdens største RAS-anlegg for settefisk ved Kjærelva i Fitjar kommune. Ved ferdigstillelse i 2019 vil bygget være et av de største og mest-produserende settefiskanlegg i verden. Anlegget vil bestå av 12 avdelinger, hvor to er klekkeri-avdelinger og 10 er RAS-avdelinger for videre påvekst. Produksjonsanlegget vil være utstyrt med de mest avanserte filtre for vannrensing både inn og ut av avdelingene og vil gi tilnærmet 0-utslipp av næringssalter. Første rogninnlegg på anlegget ble utført i 2018. 

 

Økt aktivitet i Spania

Lerøy Processing Spain, konsernets salgs- og distribusjonsvirksomhet i Spania, driver i dag totalt fire moderne fabrikker i Spania. I 2018 åpnet fabrikker i Valencia og Alicante. Fra før hadde Lerøy Processing Spain fabrikker i Madrid og Barcelona.  Fabrikkene drive produksjon av sushi og ferdige retter, for eksempel japanske dumplings, og det vil være en egen glutenfri avdeling for sushi. Lerøy leverer nå sjømat til nesten 1000 supermarkeder i Spania. 

 

Ny satsing i Stamsund

2018 startet Lerøy Norway Seafoods ombygging av anlegget i Stamsund i Vestvågøy kommune. Her starter vi opp med ny produksjon av spiseklare produkter. Industriell bearbeiding av hvitfisk i Norge er krevende, men konsernet mener det er mulig, og at løsningen ligger i bedret markedsarbeid og mer effektiv drift. Arbeidet vil ta tid, men konsernet er overbevist om at det vil gi gevinster.