Tilbake
Verdiskaping og ringvirkninger
Økt verdiskaping i Norge
Økt produksjon og verdiskaping i Norge er sentralt i Lerøy Seafood Groups strategi. Målet er å øke bearbeidingen ytterligere, ikke minst i Norge. Tunge investeringer skaper store ringvirkninger langs hele kysten.

Lerøy Seafood Group ønsker å produsere mest mulig i Norge med norske råvarer. Derfor er det investert milliardbeløp for å øke kapasiteten, sikre topp kvalitet, utvide produktporteføljen og sikre distribusjon til kunder både innenlands og utenlands. Fra helt nord i Finnmark til Kalbakken i Oslo er foredlingsanlegg og mottak bygget nye, bygget om, utvidet eller rehabilitert. 

– Vi har som mål å øke bearbeidingsgraden. Vi bearbeider i dag rundt 40 prosent av laksen og ørreten vi produserer og ønsker å øke dette, sier konsernleder i Lerøy Seafood Group, Henning Beltestad.

Et klart eksempel på det, er den nye fabrikken for bearbeiding av laks på Jøsnøya på Hitra, som startet produksjonen i 2018. Målet er at 70 prosent av fisken som sendes ut derfra, går som ferdigpakket filet. 

 

Bygger nytt og moderniserer

I Lerøys norske anlegg, produseres alt fra fileter til konsumpakninger både for innenlandsmarkedet og eksport. Lerøy har videreforedlingsanlegg for laks i alle sine tre regioner, Aurora (Troms og Finnmark), Midt (Trøndelag) og Vest (Hordaland). Sjømathuset i Oslo og Sjømatgruppen leverer fersk sjømat til alle butikkene i Norgesgruppen, til restauranter og kantiner landet over.

Lerøy Norway Seafoods har de siste årene investert i ombygging til produksjon av spiseklare produkter i Stamsund. Anlegget i Melbu er modernisert og har fått utvidet kapasitet og det er reist et nytt fiskemottak i Skårvågen. Anlegget i Rypefjord er gjenåpnet (for saltfiskproduksjon) etter å ha vært stengt siden 2014, det er bygget nytt mottak i Berlevåg og kapasitet i Båtsfjord er økt. I tillegg er det kommet en ny krabbelinje i Kjøllefjord. 

På Bulandet i Sogn og Fjordane produserer Lerøy norsk fiskemat, med norske råvarer til det norske markedet. Senest i år hentet Lerøy tilbake et produkt fra Danmark til Norge. I dag er åtte av elleve Norway Seafoods-produkter i handelen i Norge produsert i Norge. Dette ønsker vi å gjøre mer av. 

Gjennom trålerne i Havfisk har Lerøy Seafood Group trålkvoter, som i stor grad leverer råstoff til produksjon i Norge. 

– Over halvparten av torskefangsten og litt under halvparten av seifangsten våre trålere leverer, går til bearbeiding i våre egne eller andres anlegg i Norge, sier Webjørn Barstad, konserndirektør for villfangst i Lerøy Seafood Group. 

Det aller meste av fangsten fra Havfisk bearbeides i Norge. Den lille andelen som ikke bearbeides i Norge er liten fisk, som det er vanskelig å produsere med lønnsomhet i Norge. Lerøy er landets største kjøper av fisk fra kystflåten. Havfisk er også den største leverandøren av reker til norske anlegg.

– Reelt sett bearbeider vi omtrent all torsk i Norge, sier Barstad. Trålleveransene skjer som supplement til kystflåtens, det vil si i de perioder av året der kystflåten leverer lite på grunn av dens sesongpregede landingsmønster.

– Arbeidet med industriell utvikling krever tålmodighet, langsiktighet og betydelige investeringer. I Lerøy pleier vi å si at vi har et evighetsperspektiv på utviklingen av virksomheten vår, sier Henning Beltestad.

 

Viktig aktør

Lerøys omfattende virksomhet skaper store verdier og store ringvirkninger. Konsernet har mer enn 4 600 ansatte, hvorav 3 300 i Norge. For hvert årsverk i sjømatnæringen skapes ca 1,1 nytt årsverk i direkte ringvirkninger i andre næringer. En gjennomsnittlig stor havbrukslokalitet i drift, bidrar alene til 42 årsverk i Norge. Det gjør Lerøy til en betydelig og viktig aktør i en lang rekke lokalsamfunn i Kyst-Norge.  

For hvert årsverk i sjømatnæringen skapes ca 1,1 nytt årsverk i direkte ringvirkninger i andre næringer. En gjennomsnittlig stor havbrukslokalitet i drift, bidrar alene til 42 årsverk i Norge.

Gjennom en strategi om stort lokalt innkjøp av varer og tjenester forsterkes de lokale ringvirkningene. I 2018 handlet Lerøy varer og tjenester fra norske leverandører for nesten 17 milliarder kroner, fordelt på 257 kommuner. Det ble betalt over 1,7 milliarder kroner i skatter og avgifter fra konsernet og dets ansatte. 

I tillegg mottok kommunene og fylkeskommunene hvor Lerøy har sin havbruksaktivitet over 1,1 milliarder kroner fra Havbruksfondet høsten 2018 (834 millioner kroner til kommunene og 229 millioner til fylkeskommunene), hvorav over 200 av millionene stammet fra Lerøys virksomhet. 

- I Lerøy Seafood Group ser vi på oss selv som et lokalt selskap med et globalt perspektiv. Konsernet skal være en virksomhet med lokal forankring på de stedene hvor vi er virksomme, og på den måten bidra i alle våre lokalsamfunn, sier konsernleder Henning Beltestad.