Tilbake
Viktige hendelser
Strategiske hendelser fra 1999 og frem til i dag.
2018
 • Hekktråleren Nordtind overlevert fra Vard Søviknes til Havfisk ASA
 • Produksjon startet på ny fabrikk på Jøsnøya på Hitra (Havbruk)
 • Leroy Processing Spain: Åpning av nye fabrikker i Valencia, Barcelona og Alicante
 • Ombygging i Stamsund for økt produksjon av spiseklare produkter
2017
 • Kjærelva, Fitjar (Havbruk): Byggestart nytt produksjonsanlegg
 • Leroy Processing Spain: Åpning av nye fabrikker i Barcelona og Valencia (Bearbeiding, salg og distribusjon)
 • Rode (Bearbeiding, salg og distribusjon): Byggestart nytt industribygg i Urk i Nederland
 • Bygging av ny fabrikk på Jøsnøya på Hitra (Havbruk)
2016
 • Kapitaltilførsel
 • Kjøp av 100% av aksjene i Havfisk ASA (trålrederi) og Norway Seafoods Group AS (foredling, salg og distribusjon av hvitfisk)
 • Rode Beheer BV (Bearbeiding, salg og distribusjon): Oppkjøp av de resterende 49,9 % av aksjene
2015
 • Seistar Holding AS (brønnbåtrederi): Kjøp av 50 % av aksjene i brønnbåtrederiet
 • Lerøy Tyrkia (fish-cut): Eierandelen økes fra 50 % til 100 % (tidl. Alfarm Alarko Lerøy)
 • Norsk Oppdrettsservice AS (rensefisk): Eierandelen økes fra 34 % til 51 %
 • Senja Akvakultursenter AS (rensefisk): Kjøp av 100 % av aksjene
2014
 • Villa Organic AS (Havbruk): Fisjoneres, og Lerøy Aurora får åtte nye matfiskkonsesjoner
 • Fish-cut-satsing: Investeringer i nye fabrikker i Norge, Frankrike, Spania og Danmark
 • Villa Organic AS (Havbruk): Oppkjøp av 49,4 % av aksjene
2012
 • Rode Beheer BV (Bearbeiding, salg og distribusjon): Oppkjøp til 50,1 % eierandel i det nederlandske sjømatkonsernet 
2010
 • Sjøtroll Havbruk AS (Havbruk): Oppkjøp av 50,71 % av aksjene
2009
 • Austevoll Seafood ASA reduserer sin eierandel  i LSG fra 74,93 % til 63,73 %
2008
 • Austevoll Seafood ASA øker sin eierandel i LSG fra 33,34 % til 74,93 %
2007
 • Lerøy Vest (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene gjennom fusjon
 • Kapitaltilførsel
2006
 • Lerøy Hydrotech AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene (inngår i dag i Lerøy Midt AS)
 • Lerøy Fossen AS (Bearbeiding, salg og distribusjon): Oppkjøp av 100 % av aksjene
 • Kapitaltilførsel
 • Grossistsatsing (Bearbeiding, salg og distribusjon): Investeringer som resulterer i nasjonal distribusjon av fersk fisk
2005
 • Bulandet Fiskeindustri AS (Bearbeiding, salg og distribusjon): Konsern forhold etableres gjennom kjøp av over 50 % av aksjene
 • Lerøy Alfheim (Bearbeiding, salg og distribusjon): Investering innenfor grossist- og distribusjonsvirksomhet i Norge
 • Laksefjord AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene
 • Lerøy Aurora AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene
 • Kapitaltilførsel
 • Alfarm Alarko Lerøy (TS): Partnerskap inngås med Alarko Holding i Tyrkia
2004
 • Lerøy Portugal (Bearbeiding, salg og distribusjon): Oppkjøp av 60 % av aksjene (Portnor Lda)
2003
 • Kapitaltilførsel
 • Lerøy Midnor AS (Havbruk): Oppkjøp av 100 % av aksjene (inngår i dag i Lerøy Midt AS)
2002
 • Lerøy Smøgen (Bearbeiding, salg og distribusjon): Investering i røkerivirksomhet i Sverige
 • Børsnotering
 • Kapitaltilførsel
2001
 • Lerøy Sverige (Bearbeiding, salg og distribusjon): Investering i  distribusjonsselskaper i Sverige
 • Scottish Sea Farms Ltd: Investering etablert gjennom 50 % eierskap i Norskott Havbruk AS
2000
 • Kapitaltilførsel
1999
 • Lerøy Hydrotech (Havbruk): Konsernets første investering (TS) innenfor produksjon av laks