Tilbake
Solid fundament for fremtiden
For året 2019 oppnådde vi det den høyeste omsetningen noen gang i selskapets historie. For første gang bryter vi 20 milliard grensen og lander på en samlet omsetning på 20,5 milliarder. Vi fortsetter med det den flotte utviklingen som konsernet har hatt de siste 25 årene. Vi er ikke fornøyd med at resultatet før skatt er ned fra 3,7 milliarder i 2018 til 2,7 milliarder i 2019, men vi ser samtidig at de store og omfattende investeringene vi har gjort i hele verdikjeden over lang tid, nå begynner å gi resultater. Vi ser også innsatsen som alle våre medarbeidere legger ned hver eneste dag. Det gir grunn til optimisme. 2019 er historie, nå er det viktig å fokusere på den spennende tiden som ligger foran oss og det vi kan gjøre noe med.
Konsernleder i Lerøy Seafood Group, Henning Kolbjørn Beltestad.

God fangst og økende priser

Fiskerisiden hadde et positivt år med god fangst og økende priser på stort sett alle arter. De høye råstoffprisene gjorde det tilsvarende utfordrende for landindustrien på hvitfisk. I havbruk har vi i 2019 hatt flere til dels uforutsette hendelser i alle våre tre regioner, som har påvirket utviklingen negativt både når det gjelder volum og kostnader. For VAP, salg og distribusjon har vi samlet sett hatt en meget positiv utvikling og gjør vårt beste år noen gang. Likevel ser jeg et fortsatt stort uutnyttet potensiale.

Lerøy har gjennom de 20 siste årene investert og utviklet en fantastisk helintegrert verdikjede for sjømat. Det er få selskap i verden som har et slikt utgangspunkt. Fra store strategiske investeringer må vi nå fokusere på å ta ut potensialet av det vi har skapt. Hvordan gjør vi det?

Lerøy har gjennom de 20 siste årene investert og utviklet en fantastisk helintegrert verdikjede for sjømat. Det er få selskap i verden som har et slikt utgangspunkt.
Henning Kolbjørn Beltestad, konsernleder i Lerøy Seafood Group

Unike muligheter

Konsernet har blitt en global virksomhet med mer enn 60 selskap, 4600 ansatte og mange ulike nasjonaliteter som dekker hele verdikjeden. Vårt mål er å skape «Verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat». For å få det til, så er det helt avgjørende at vi får til en unik samhandling i alle deler av verdikjeden gjennom å ha fokus på «ONE LERØY». 

Det å være et helintegrert selskap gir unike muligheter til å påvirke utviklingen av verdikjeden og produktkategoriene i samarbeid med sentrale sluttkunder over hele verden. Selskapets fremtidige utvikling er bestemt av vår evne til å oppnå løpende forbedringer, økt effektivitet, innovasjon og utvikling av bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden. Vi må jobbe hardt for å opprettholde den positive utviklingen vi har hatt de siste årene - alltid med våre kunder i tankene, og med våre verdier som vårt solide fundament. «Åpen, ærlig, ansvarlig og skapende» ligger til grunn for alt vi gjør i Lerøy.

 

 

Vi har et sterkt ønske om å bli bedre i Lerøy. Vi har lagt bak oss noen gode år med imponerende resultater, men vi er hele tiden sulten på å bli enda bedre. I 2017 startet vi arbeidet med å utvikle et kontinuerlig forbedringsarbeid tilpasset for vår virksomhet – LERØY WAY. Dette ble satt i gang etter at vi landet tidenes beste resultat.  Lerøy Way er våre prinsipper for hvordan vi forbedrer oss sammen som et selskap - One Lerøy.

Lerøy Way er utviklet fra egne erfaringer og læringer, kombinert med påviste forbedringsmetoder fra andre store selskaper i verden, som har vært gjennom tilsvarende systematisk forbedringsarbeid for å forstå, kontrollere og forbedre sine prosesser og øke kundeverdien. Samtidig er det viktig at Lerøy Way er vår løsning på våre utfordringer. Lerøy Way er basert på de mest kjente teknikkene - tilpasset våre behov. Dette er en omfattende og langsiktig prosess som kommer til å ha høy prioritet i arbeidet med å skape en enda sterkere vinnerkultur i fremtidens Lerøy.

Vi har et sterkt ønske om å bli bedre i Lerøy. Vi har lagt bak oss noen gode år med imponerende resultater, men vi er hele tiden sulten på å bli enda bedre.
Henning Kolbjørn Beltestad

Skaper sammen

Jeg er veldig stolt av konsernets medarbeidere – mine kolleger – som er vår viktigste ressurs. Hver eneste dag, året rundt, leverer de sjømat tilsvarende fem millioner måltider til over 80 land. Våre dyktige medarbeidere har kompetanse innen en rekke fagområder langs hele verdikjeden. Vi er og skal være opptatt av å sikre god opplæring og kompetanse i alle ledd med tanke på å sikre våre kunder det de ønsker for fremtiden.

Sammen skal vi skape «verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat»!

Takk for innsatsen i 2019, vi gleder oss til fortsettelsen!

Henning Beltestad