Tilbake
Viktige hendelser 2019

 

Flåtefornyelse i Havfisk AS

I april 2018 ble det inngått avtale med Vard om bygging av tråleren «Kongsfjord». Tråleren har samme størrelse som «Nordtind» (80,4 x 16,7 meter), som ble overlevert i 2018, og er i likhet med Nordtind, en kombinasjonstråler (fersk/frys). Kongsfjord ble overlevert i januar 2020 og døpt i Båtsfjord 15. februar.
Tråleren er den første hekktråleren med integrert energilagringssystem, med muligheter for både batteridrift, diesel-mekanisk og diesel-elektrisk fremdrift.
Den har tanker for levendelagring og full utnyttelse av restråstoff til ensilasje.

 

Jøsnøya, Hitra (Havbruk): Offisiell åpning av ny fabrikk

I september 2019 ble konsernets nye foredlingsanlegg for laks på Jøsnøya på Hitra offisielt åpnet med 800 gjester på besøk i løpet av to dager. Produksjonen i fabrikken startet i 2018. Anlegget er en betydelig investering som styrker konsernets satsing på foredlede produkter. Konsernet tror at dette er verdens mest høyteknologiske prosessanlegg for laks.
Anlegget, som kan produsere 70 000 tonn på ett skift pr år, vil øke andelen filet som transporteres ut betraktelig. Dette bidrar vesentlig til ytterligere effektivisering av verdikjeden for laks.

 

Første utsett fra RAS-anlegget i Kjærelva

I mai 2017 startet Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS byggingen av ett av verdens største RAS-anlegg for settefisk ved Kjærelva i Fitjar kommune. Ved ferdigstillelse i 2019 var dette et av de største og mest-produserende settefiskanlegg i verden. Anlegget består av 12 avdelinger, hvor to er klekkeri-avdelinger og 10 er RAS-avdelinger for videre påvekst.
Produksjonsanlegget er utstyrt med de mest avanserte filtre for vannrensing både inn og ut av avdelingene og gir tilnærmet 0-utslipp av næringssalter. Første rogninnlegg på anlegget ble utført i 2018. Første utsett av fisk fra anlegget ble utført 2019. I løpet av 2020 vil det meste av utsett i Lerøy Sjøtroll være storsmolt på 250-500 gram.

 

Byggestart i Belsvik, utbygging i Laksefjord, åpning i Bjørsvik

Høsten 2019 startet Lerøy Midt AS byggearbeidene for utvidelse av RAS-anlegget i Belsvik i Heim kommune i Trøndelag. Utvidelsen skal resultere i storsmoltproduksjon for Lerøy Midt AS og vil gi en potensielt enda større produksjon enn Kjærelva. Gjennom 2019 pågikk utvidelse av RAS-anlegget i Laksefjord i Lebesby kommune i Finnmark. Dette er forventet ferdigstilt desember 2020, men tidligere utbyggingstrinn vil gi en betydelig andel storsmolt allerede i 2020.

I 2019 kunne Lerøy Sjøtroll åpne et ombygget og langt mer ressurseffektivt settefiskanlegg for ørret i Bjørsvik i Alver kommune i Vestland.

 

Åpning i Stamsund

I mars 2019 startet Lerøy Norway Seafoods produksjon av fiskemat og spiseklare produkter på anlegget i Stamsund i Vestvågøy kommune. Industriell bearbeiding av hvitfisk i Norge er krevende, men konsernet mener det er mulig, og at løsningen ligger i bedret markedsarbeid og mer effektiv drift. Det er krevende arbeid, men konsernet er overbevist om at det vil gi gevinster.