Tilbake
Lokal forankring, globalt perspektiv
Hver eneste dag bidrar våre 4 700 ansatte med å levere norsk sjømat tilsvarende fem millioner måltider til over 80 markeder.

Hovedkontoret ligger i Bergen, men vi driver med fangst og havbruk langs hele kysten av Norge. Lerøy eier 10 trålene (hvorav den siste, Kongsfjord, ble levert og satt i drift i januar 2020), og får jevnlig leveranse fra mer enn 600 kystfartøy.

Daglig leverer disse hvitfisk til mottak for prosessering og pakking, mens brønnbåter sørger for å frakte laks og ørret fra våre anlegg i Nord-Norge, Midt- Norge og på Vestlandet til lokaliteter for videre bearbeiding.


Samtidig som vi har fabrikker som produserer og pakker i Norge, har vi produksjon og distribusjon i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, Portugal, Spania og Tyrkia.


Fiskerbonden som rodde til fisketorget i Bergen for å selge levende fisk på slutten av 1800-tallet, ante nok lite om at det var starten på eventyret som 120 år etter skulle servere verden med sjømat tilsvarende 1,8 milliarder måltider i året.


I dag er Lerøy et verdensledende sjømatselskap og leverer tusenvis av ulike produkter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller over store deler av kloden.