Tilbake
Lokal forankring, globalt perspektiv
Hver eneste dag bidrar våre 4 700 ansatte med å levere norsk sjømat tilsvarende fem millioner måltider til over 80 markeder.

Hovedkontoret ligger i Bergen, men vi driver med fangst og havbruk langs hele kysten av Norge. Lerøy eier 10 trålere, hvorav den siste, Kongsfjord, ble levert og satt i drift i januar 2020. Videre har Lerøy prosessanlegg og får jevnlig leveranser fra egne trålere og mer enn 600 kystfartøy.

Trålerflåten og kystfartøyene leverer daglig hvitfisk til mottak for prosessering og pakking, mens brønnbåter sørger for å frakte laks og ørret fra våre anlegg i Nord-Norge, Midt-Norge og på Vestlandet til lokaliteter for videre bearbeiding.

Samtidig som Lerøy har fabrikker som produserer og pakker i Norge, har konsernet produksjon og distribusjon i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, Portugal, Spania og Tyrkia.

Fiskerbonden som rodde til fisketorget i Bergen for å selge levende fisk på slutten av 1800-tallet, ante nok lite om at det var starten på eventyret som 120 år etter skulle servere verden med sjømat tilsvarende 1,8 milliarder måltider i året.

I dag er Lerøy et verdensledende sjømatselskap og leverer tusenvis av ulike produkter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller over store deler av kloden.