Tilbake
One Lerøy
Verdier for fremtiden
Lerøy har lagt bak seg noen år med gode resultater, samtidig er vi hele tiden sulten på å bli enda bedre.

Det å være et helintegrert sjømatselskap gir unike muligheter til å påvirke utviklingen av verdikjeden og produkt- kategoriene i samarbeid med sentrale sluttkunder over hele verden.
Selskapets fremtidige utvikling er bestemt av vår evne til å oppnå løpende forbedringer, økt effektivitet, innovasjon og utvikling av bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden.

Vi må jobbe hardt for å opprettholde den positive utviklingen vi har hatt de siste årene – alltid med våre kunder i tankene, og med våre verdier som vårt solide fundament.
I 2017 startet vi jobben med å utvikle et kontinuerlig forbedringsarbeid tilpasset for vår virksomhet – Lerøy Way.
Dette ble satt i gang etter at vi landet tidenes beste resultat, og er våre prinsipper for hvordan vi forbedrer oss sammen som et selskap – One Lerøy.

Unique alone - Stronger together

VISJON

«Lerøy sin visjon er å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandør av bærekraftig kvalitetssjømat»

MILJØVISJON

Take action today – for a difference tomorrow

KVALITETSVISJON

Vi skal være kundens foretrukne leverandør av sjømat ved å fokusere på forebyggende tiltak, kvalitet, miljø og faglig kompetanse.

Ved å standardisere og jobbe tettere sammen som One Lerøy, vil konsernet i større grad utnytte strategier og muligheter på tvers. Det vil gi mer effektiv drift i verdikjeden, bedre kompetansedelingen, øke langsiktig verdiskapning og skape en vinnerkultur.