Fagområder

Konsernets kjernevirksomhet gir behov for kompetanse innen en rekke fagområder. Derfor består vår organisasjon av mennesker med forskjellig bakgrunn fra næringslivet med ulike typer utdannelse. 

Havbruk

Konsernet har aktiviteter innen produksjon av laks og ørret, herunder slakting, samt en økende andel filetering. Konsernets selskaper i dette segmentet; Lerøy Aurora, Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll, er betydelige arbeidsgivere langs norskekysten. Våre ansatte innen havbruk jobber blant annet med røkting, avkvakultur, driftsteknikere, produksjon av matfisk,  kvalitet, HMS, servicemedarbeider på båt, og administrative oppgaver. 

Picture of Kristoffer Harstad Bognøy
Kristoffer Harstad Bognøy
Avdelingsleder filetlinje
I Lerøy er det er gode karrieremuligheter og det satses stort på kompetanseutvikling.
I Lerøy er de flink med unge tilsette og gir muligheter til de som viser innsats og tar ansvar. Les mer

I Lerøy er de flink med unge tilsette og gir muligheter til de som viser innsats og tar ansvar. Jeg fikk fulltidsstilling i Lerøy Fossen etter endt skolegang i 2009, og har vært der siden. Jeg har jobbet med gradvis oppover til lederstilling. Jeg startet på slaktelinja i skoleferier og er i dag avdelingsleder på filetlinjen. Det er en spennende, men krevende jobb med ulike prosesser å passe på. Det har vært kjekt å få være med på utviklingen som har skjedd innen sjømatnæringen de siste årene.


Villfangst/hvitfisk/VAP

Innen villfangst og hvitfisk har datterselskapene våre Havfisk AS og Lerøy Norway Seafoods AS betydelig aktivitet knyttet til fangst og bearbeiding av hvitfisk i Norge. Segmentet VAP driver høyforedling av hovedsakelig laks og ørret, men også av andre arter. Produktene blir i stadig økende grad solgt til et globalt marked.

Noen av våre ansatte innen villfangst, hvitfisk og VAP jobberer blant annet som automatiker, tekniker, produksjonskoordinator, controller, kvalitetsleder, HR-medarbeider, fiskekjøper, lagermedarbeider, bas og kjølemaskinist. På fiskeflåtene våre i Havfisk har våre ansatte stillinger som fiskere, lærlinger, maskinister, stuerter, skipper, trålbas og fabrikksjef.

Picture of Else Nalbant
Else Nalbant
Sales Manager Airborne Seafood
I Lerøy er det et hav av muligheter i et åpent og sosialt arbeidsmiljø med flere nasjonaliteter i en fremtidsrettet næring. Selskapet består av flere avdelinger med gode karrieremuligheter.
Det å få jobbe med andre kulturer gjør jobben ekstra spennende. Les mer

For snart ti år siden ble jeg ansatt som logistikkkoordinator mot USA, Asia og Midtøsten i Lerøy etter endt internship på Lerøys kontor i forbindelse med min utdannelse. De siste syv årene har jeg hatt salgsansvaret for det Japanske markedet og er en del av flyteamet i Lerøy som leverer fersk laks og ørret til et av verdens mest kresne markeder for sjømat. Produktet jeg jobber mest med er Lerøys merkevare Aurora laks; en spesiell laks for rått konsum. Den er av ypperste kvalitet slik sushiens hjemland vil ha den.

En arbeidsdag for meg er sjelden den samme, da jeg jobber med levende fangst er det mange faktorer som må klaffe for alt går på skinner med andre ord er dagene veldig varierende. Det blir også tid til markedsutvikling og gjerne to, tre reise til Japan i løpet av ett år. Det å få jobbe med andre kulturer gjør jobben ekstra spennende. 


Salg og distribusjon

Hovedvekten av all salg og distrubusjon foregår på hovedkontoret i Bergen. Her jobber våre ansatte blant annet innen fagområder som økonomi og regnskap, logistikk, salg, HR, kvalitet, markedsføring, produktutvikling, administrasjon, og IT.