Hvorfor bli Seafood Trainee
  • Du får praktisk erfaring fra første stund, i en selvstendig og krevende stilling
  • Du får utdelt en egen mentor
  • Du får breddekunnskap fra sjømatnæringen ved å kombinere praktisk erfaring og fagsamlinger
  • Gode muligheter for nettverksbygging
  • Du får lære om hele konsernet