Hvem ser vi etter?
Konsernet har i dag lærlinger innen flere fagområder, blant annet innen akvakultur, industrimekaniker, dataelektroniker, fiskeindustrifag, fiske og fangst, motormann, maritime fag, tekniske fag, industrimekanikk og automasjon. Vi er på jakt etter motiverte og engasjerte kandidater som er interessert i å starte en karriere innen sjømatnæringen. Som lærling på en av våre bedrifter vil du få praktisk erfaring fra den daglige virksomheten. Det er derfor viktig at du har god teoretisk kunnskap og er glad i nye utfordringer. Vi ser etter kandidater som ønsker å være med på å utvikle fremtidens næring, og som identifiserer seg med verdiene våre: Skapende, Ærlig, Åpen og Ansvarlig. Vi samarbeider med de lokale opplæringskontorene for opptak av lærlinger.

Lærling innen akvakultur

Kevin Andre Karlsen
Som lærling får jeg opplæring i alle operasjoner som en driftstekniker må kunne håndtere, fra store til små. Dette innebærer daglig røkting av anlegget, levering/mottak av fisk, vedlikehold og generelt alltid sikre en god fiskevelferd. Jeg var tidligere utplassert i Lerøy Aurora – og da ble jeg solgt. Godt miljø og gode vilkår! Selskapet virket som en utmerket bedrift for lærlinger. Jeg håper samtidig på fast jobb her i senere tid, med mulighet til å kanskje kunne stige i gradene.

Motormann på flåten til Havfisk

Malin Mahashweta Nygård
Jeg jobber med sløyemaskin i fabrikken, vedlikehold av alle typer maskiner, sjekker om alt er i orden. Jeg er med på verkstedopphold og arbeid med Hovedmotor. Jeg var heldig å få læreplass i Havfisk da fartøyet i et annet rederi som jeg var på ble solgt. Positivt inntrykk av Havfisk når jeg kom om bord og ble kjent med mannskapet om bord. Godt miljø. M/Tr Kongsfjord var et fint fartøy å få læretiden på. Nå siste halvåret av læretiden på 2 år har jeg på «Gadus Njord», en av de nyeste fartøyene. Her får jeg utvikle og lære mer.

Lærling innen havbruk

Eileen Tonheim Austevoll
Jeg er lærling på et lakseoppdrett, der jeg hovedsakelig er med i røkterbåt. Jeg valgte Lerøy fordi det er et stort og stabilt firma, med mange spennende arbeidsoppgaver. Jeg synes det å jobbe i Lerøy er lærerikt og morsomt. Det er hyggelige kollegaer og arbeidet er spennende.