Fagområder for lærlinger
Konsernet har i dag lærlinger innen flere fagområder, blant annet innen akvakultur, industrimekaniker, dataelektroniker, fiskeindustrifag, fiske og fangst, motormann, maritime fag, tekniske fag, industrimekanikk og automasjon. Vi er på jakt etter motiverte og engasjerte kandidater som er interessert i å starte en karriere innen sjømatnæringen. Som lærling på en av våre bedrifter vil du få praktisk erfaring fra den daglige virksomheten. Det er derfor viktig at du har god teoretisk kunnskap og er glad i nye utfordringer.
Hvem ser vi etter?
Vi ser etter lærlinger som ønsker å være med på å utvikle fremtidens næring, og som identifiserer seg med verdiene våre: Skapende, Ærlig, Åpen og Ansvarlig.
Picture of Kevin Andre Karlsen
Kevin Andre Karlsen
Lærling innen Akvakultur
Jeg var tidligere utplassert i Lerøy Aurora - og da ble jeg solgt. Godt miljø og gode vilkår! Selskapet virket som en utmerket bedrift for lærlinger. Jeg håper samtidig på fast jobb her i senere tid, med mulighet til å kanskje kunne stige i gradene.
Som lærling får jeg opplæring i alle operasjoner som en driftstekniker må kunne håndtere, fra store til små. Les mer

Som lærling får jeg opplæring i alle operasjoner som en driftstekniker må kunne håndtere, fra store til små. Dette innebærer røkting av anlegget, levering/mottak av fisk, vedlikehold og generelt alltid sikre en god fiskevelferd. 

 

Hvorfor bli lærling i Lerøy?
Som lærling i Lerøy får du være med på den daglige driften i selskapet, og lære alt fra A til Å innen ditt arbeidsområde.
Picture of Malin Mahashweta Nygård
Malin Mahashweta Nygård
Lærling som motormann på flåten til Havfisk
M/Tr Kongsfjord er et fint fartøy å ha læretiden på og det er godt arbeidsmiljø. Siste halvåret av læretiden på 2 år har jeg på "Gadus Njord", en av de nyeste fartøyene. Her får jeg utvikle meg og lære mer.
Jeg var heldig å få læreplass i Havfisk da fartøyet i et annet rederi som jeg var på ble solgt. Les mer

Jeg jobber med sløyemaskin i fabrikken, vedlikehold av alle typer maskiner og sjekker om alt er i orden. Jeg er med på verkstedopphold og arbeid med hovedmotor. 

Jeg var heldig å få læreplass i Havfisk da fartøyet i et annet rederi som jeg var på ble solgt. Jeg fikk et veldig positivt intrykk av Havfisk når jeg kom ombord og ble kjent med mannskapet ombord. 

Hvordan få læreplass
Vi samarbeider med de lokale opplæringskontorene for opptak av lærlinger. Ta kontakt med rådgiver på din skole eller ditt lokale opplæringskontor.
Picture of Eileen Tonheim Austevoll
Eileen Tonheim Austevoll
Lærling innen havbruk
Jeg valgte å ha læretiden i Lerøy fordi det er et stort og stabilt firma, med mange spennende arbeidsoppgaver.
Jeg synes det å jobbe i Lerøy er lærerikt og morsomt. Det er hyggelige kollegaer og arbeidet er spennende. Les mer

Jeg er lærling på et lakseoppdrett, der jeg hovedsakelig er med i røkterbåt. Jeg synes det å jobbe i Lerøy er lærerikt og morsomt. Det er hyggelige kollegaer og arbeidet er spennende.