Studentoppgaver

Skrive hovedoppgave om Lerøy?

Ønsker du å skrive hovedoppgave innen et fagfelt som er interessant for sjømatnæringen? Vi i Lerøy er positive til å samarbeide med studenter som ønsker å skrive hovedoppgave og ser verdien et slikt samarbeid kan bringe til bedriften.

Hvem kan kontakte oss?

Alle studenter er velkommen til fylle ut søknadsskjemaet for studentoppgaver, men på grunn av begrenset kapasitet vil vi prioritere masterstudenter, de studentene som har kjennskap til bedriften gjennom jobb eller internship, eller har en problemstilling som vil være aktuell for Lerøy og våre prosjekter.

Søknadsprosessen

Vi behandler kun henvendelser på studentoppgaver som blir levert via søknadsskjemaet vårt, og har dessverre ikke mulighet til å besvare henvendelser utover dette.

Søknadsperiode:
Du kan søke om samarbeid om bachelor/masteroppgave mellom 1. juni til 31. oktober. Du vil bli kontaktet senest 1. desember dersom din oppgave blir valgt ut.

- Vi ønsket å samarbeide med Lerøy fordi det er en stor bedrift i et stort marked som gikk gjennom en spennende endringsprosess. Temaet for oppgaven vår var "kommunikasjonens viktighet i en endringsprosess".