Søknadsprosessen
Vi behandler kun henvendelser på studentoppgaver som blir levert via søknadsskjemaet vårt, og har dessverre ikke mulighet til å besvare henvendelser utover dette. Søknadsperiode: 1. juni til 31. oktober. Tilbakemelding: 1. desember
Søknadsskjema
Vi ønsket å samarbeide med Lerøy fordi det er en stor bedrift i et stort marked som gikk gjennom en spennende endringsprosess. Temaet for oppgaven vår var "kommunikasjonens viktighet i en endringsprosess"