Seafood Trainee 2017-2018
Picture of Cathinka Haagensen
Cathinka Haagensen
Trainee - Kvalitet og Miljø
Lerøy er en spennende arbeidsplass med et veldig godt, inkluderende, og ungt arbeidsmiljø
Motivasjonen min for å søke stillingen var muligheten for å kunne bruke utdannelsen min til noe jeg var interessert i, og som kunne gi meg en variert arbeidsdag Les mer

Utdannelse:
Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen

Hva jobber du med:
Jeg jobber med HMS, kontraktsrevisjon og generelle juridiske problemstillinger i Lerøy Sjøtroll.

Motivasjon for å bli Seafood Trainee: 
Motivasjonen min for å søke stillingen var muligheten for å kunne bruke utdannelsen min til noe jeg var interessert i, og som kunne gi meg en variert arbeidshverdag. Jeg har vært så heldig med at flere av mine arbeidsoppgaver innebærer besøk ut på oppdrettsanleggene.

Picture of Magnus Solheim Holen
Magnus Solheim Holen
Seafood Trainee - Business Analyst
Jeg kom til et åpent og sosialt arbeidsmiljø, hvor det ble satt pris på initiativ og hvor jeg fikk stort ansvar fra dag én. Månedene jeg har jobbet i Lerøy har vært morsomme og utfordrende
I Lerøy jobber jeg med analyse på et relativt høyt nivå med 10 andre kollegaer, noe jeg trives veldig godt med. Les mer

Utdannelse:
MSc i Økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering i finansiell økonomi.
BSc i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, med spesialisering i økonomisk styring.
Utvekslingsstudent ved Universtät St. Gallen, Sveits, 5. semester.

Hva jobber du med:
I Lerøy jobber jeg med analyse på et relativt høyt nivå med 10 andre kollegaer, noe jeg trives veldig godt med.

Motivasjon for å bli Seafood Trainee:
Jeg tok en svært generell utdannelse fra NHH og ønsket å tilegne meg bransjeerfaring. Da jeg hadde en interesse for sjømatnæringen var det naturlig for meg å søke på traineeprogrammet til NCE. Det sosiale aspektet og den faglige bredden i traineeprogrammet var også medvirkende til at jeg valgte å søke.

Picture of Kine Ulrikke Thorsvik
Kine Ulrikke Thorsvik
Trainee - Havbruk
Lerøy er kanskje den mest innovative bedriften i bransjen - de er ikke redd for å prøve nye ting. Hvis du vil være med å forme morgendagens oppdrettsnæring, så velger du Lerøy
Havbruk er en spennende og framtidsrettet industri Les mer

Utdannelse:
Bachelor i Business & Administration - Campbell University, USA.
Minor-grad i Økonomi - Campbell University, USA.

Hva jobber du med:
Jeg reiser rundt på sjølokalitetene i Lerøy Sjøtroll og utfører biomasse- og individkontroll på laks og regnbueørret. Under en slik kontroll blir fisken observert, målt og veid. Resultatene bearbeides og vurderes, og dataene blir benyttet i arbeidet med å optimalisere produksjonen.

Motivasjon for å bli Seafood Trainee:
Havbruk er en spennende og framtidsrettet industri som kommer til å bestå i all overskuelig framtid. 

Picture of Steffen E. Lundanes
Steffen E. Lundanes
Seafood Trainee – Økonomi
Lerøy Seafood er en spennende arbeidsplass hvor man får mulighet til å bryne seg på spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. I Lerøy møtes man av et miljø med høy kompetanse som man kan dra verdifull lærdom av
En traineestilling gjennom Seafood Innovation Cluster gir en unik mulighet til å bli kjekt med en hel bransje, ikke bare en bedrift. Les mer

Utdannelse:
MSc i Økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering i økonomisk styring.

Hva jobber du med:
Kontroll og godkjenning av kostnadsfakturaer tilknyttet logistikk, samt. andre effektiviserings- og forbedringsprosesser.

Motivasjon for å bli Seafood Trainee:
En traineestilling gjennom Seafood Innovation Cluster gir en unik mulighet til å bli kjekt med en hel bransje, ikke bare en bedrift. Som Trainee har jeg helt fra oppstarten i august opplevd å få tildelt arbeidsoppgaver som medfører et stort ansvar. Dette føles som uproblematisk på grunn av mentorordningen som i mitt tilfelle har medført at jeg har hatt en god støtte og sparrepartner.

Picture of Sunniva Tangen Haldorsen
Sunniva Tangen Haldorsen
Seafood Trainee – Ocean Forest
Lerøy er et stort selskap med mye forskjellig aktivitet, så her er det mye spennende å gjøre. Det er jo også en næring preget av stadig utvikling og forbedring, noe som jeg mener gjør Lerøy til en attraktiv arbeidsplass
Jeg var litt usikker på om en med min bakgrunn kunne være aktuell for en slik stilling, men at jeg fikk jobben viser at de trenger folk med ulike bakgrunner! Les mer

Utdannelse:
Sivilingeniør i Kjemi og Bioteknologi, spesialisering molekylærbiologi - Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

Hva jobber du med: 
I arbeidet med Ocean Forest har jeg vært med på å starte opp og drifte en egen produksjon av tare-stiklinger. Det er disse som blir satt ut i sjøen ved dyrking av tare. 

Motivasjon for å bli Seafood Trainee:
Jeg søkte på stillingen som seafood trainee mest fordi jeg ønsket å finne ut mer om hva sjømatnæringen i Norge var for noe. Jeg var litt usikker på om en med min bakgrunn kunne være aktuell for en sånn type stilling, men at jeg fikk jobben viser at de trenger folk med mange ulike bakgrunner! 

Picture of Bettina W. Kvamme
Bettina W. Kvamme
Seafood Trainee - Kvalitet og Miljø
Lerøy er en spennende bedrift med mange ulike og innovative prosjekter på gang, også innen FoU arbeid.
Med Ocean Forest får jeg muligheten til å være ute i felt, noe som gjør arbeidshverdagen variert og spennende. Les mer

Utdannelse:
Sivilingeniør i Marin Teknikk, retning havbruk - NTNU

Hva jobber du med:
Jeg jobber med miljørelaterte oppgaver, slik som oppfølging av resipientundersøkelser og kontakt med myndighetene. Jeg arbeider også med miljørapporter og i miljøprosjekter som Ocean Forest (dyrking av tare). Med Ocean Forest får jeg muligheten til å være ute i felt, noe som gjør arbeidshverdagen variert og spennende.

Motivasjon for å bli Seafood Trainee:
Fordi stillingen er relevant for utdannelsen min og jeg får jobbet innenfor en framtidsrettet næring som jeg virkelig interesserer meg for.

Picture of Aleksander Mclisky Sandvik
Aleksander Mclisky Sandvik
Seafood Trainee – Logistikk
Lerøy er et av de ledende selskaper i verden innenfor sjømat. Derfor var det et naturlig valg å søke på traineestillingen
En traineestilling gir anledning til å prøve ut forskjellige arbeidsoppgaver innenfor en bedrift. Les mer

Utdannelse:
MSc Business in Logistics, Operations and Supply Chain Management - BI

Hva jobber du med:
Jeg jobber på VAP. Det vil si at jeg holder oversikt over produksjonskalkyler på de ulike varene som blir produsert på Sjømathuset, og kontrollerer at de samsvarer med det som faktisk blir produsert. Ved avvik må jeg kartlegge årsak og rette opp i feilene. Samtidig så skal jeg holde oversikten og sørge for at lageret i systemet vårt stemmer med det faktisk fysiske lageret.

Motivasjon for å bli Seafood Trainee:
Ønsker og få et innblikk i Sjømatnæringen; Norges nye «arvesølv.» En traineestilling gir anledning til å prøve ut forskjellige arbeidsoppgaver innenfor en bedrift.

Picture of Heidi Jørgensen
Heidi Jørgensen
Seafood Trainee – HR
Å være trainee i Lerøy er en fantastisk start på karrieren, med tanke på at man får en kombinasjon av faglige utfordringer, god oppfølging og nettverksbygging
Jeg har mange dyktige kollegaer som involverer meg i utrolig spennende prosjekter, noe som har gjort at jeg har lært mye også utenfor fagområdet jeg er ansatt i Les mer

Utdannelse:
MSc in Human Resource Management and Organisational Behaviour - Lingnan University Hong Kong.
Årsstudium i Service Management, Universitetet i Stavanger.
Bachelor i hotelledelse – Norsk Hotellhøgskole
Utveksling ved University of Otago, New Zealand, 5. semester.

Hva jobber du med:
Jeg er så heldig å få jobbe med flere spennende prosjekt, blant annet innen digital HR. For øyeblikket jobber jeg med utvikling av karriereportalen til Lerøy og optimalisering av rekrutteringsverktøyene vi benytter i konsernet.

Motivasjon for å bli Seafood Trainee:
Det beste med å være trainee er muligheten til å kunne kombinere praktisk arbeid og fagsamlinger, slik at man får breddekunnskap om sjømatnæringen.  Jeg har mange dyktige kollegaer som involverer meg i utrolig spennende prosjekter, noe som har gjort at jeg har lært mye også utenfor det fagområdet jeg er ansatt i.

Picture of Nicklaes Thomsen
Nicklaes Thomsen
Seafood Trainee - Produksjon av matfisk
Lerøy er en flott bedrift med godt arbeidsmiljø og gode muligheter for selvutvikling
Traineeprogrammet er en fin måte å bli kjent med næringa på, samt en god mulighet å utvikle seg på. Les mer

Utdannelse: 
Master i Fiskeri- og havbruksvitenskap - Universitetet i Tromsø.

Hva jobber du med: 
Jeg jobber med produksjonsplanlegging, internrevisjoner og generelt assistere resten av ledelsen i Lerøy Aurora.

Motivasjon for å bli Seafood Trainee: 
Traineeprogrammet er en fin måte å bli kjent med næringa på, samt en god mulighet å utvikle seg på.