Om trainee programmet
I samarbeid med NCE Seafood Innovation Cluster tilbyr Lerøy et ettårig traineeprogram innen ulike fagområder i sjømatnæringen. Traineeprogrammet strekker seg over ett år, og er et bedriftsrettet juniorprogram for unge, nyutdannede kandidater. Programmet byr på intensiv jobbing i én bedrift, der en får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens samlede virksomhet, og deltar i et felles faglig program.
Les mer om programmet her
Hvem ser vi etter?
I Lerøy har vi behov for ulike typer kompetanse langs hele verdikjeden innen fiskeri- og havbruksnæringen. Vi søker deg som er motivert og lærevillig.
Les mer her
Picture of Kine Ulrikke Thorsvik
Kine Ulrikke Thorsvik
Trainee - Havbruk
Lerøy er kanskje den mest innovative bedriften i bransjen - de er ikke redd for å prøve nye ting. Hvis du vil være med å forme morgendagens oppdrettsnæring, så velger du Lerøy
Havbruk er en spennende og framtidsrettet industri Les mer

Utdannelse:
Bachelor i Business & Administration - Campbell University, USA.
Minor-grad i Økonomi - Campbell University, USA.

Hva jobber du med:
Jeg reiser rundt på sjølokalitetene i Lerøy Sjøtroll og utfører biomasse- og individkontroll på laks og regnbueørret. Under en slik kontroll blir fisken observert, målt og veid. Resultatene bearbeides og vurderes, og dataene blir benyttet i arbeidet med å optimalisere produksjonen.

Motivasjon for å bli Seafood Trainee:
Havbruk er en spennende og framtidsrettet industri som kommer til å bestå i all overskuelig framtid. 

Seafood Trainee 2018-19
Vi har behov for dyktige medarbeidere langs hele verdikjeden. Våre trainee'er har varierte bakgrunner og kompetanse.
Les mer
Innholdet i programmet
Det faglige programmet strekker seg over fire moduler á tre dager, der den ene samlingen vil foregå i utlandet. Modulene vil ha tema som omfatter hele verdikjeden i sjømatnæringen; produksjon, forskning og teknologi, markedsføring/salg, og innovasjon. Gjennom programmet vil du få tildelt en egen mentor som har god kjennskap til sjømatnæringen.
Hvorfor bli Seafood Trainee
  • Du får praktisk erfaring fra første stund, i en selvstendig og krevende stilling
  • Du får utdelt en egen mentor
  • Du får breddekunnskap fra sjømatnæringen ved å kombinere praktisk erfaring og fagsamlinger
  • Gode muligheter for nettverksbygging
  • Du får lære om hele konsernet
Picture of Nicklaes Thomsen
Nicklaes Thomsen
Seafood Trainee - Produksjon av matfisk
Lerøy er en flott bedrift med godt arbeidsmiljø og gode muligheter for selvutvikling
Traineeprogrammet er en fin måte å bli kjent med næringa på, samt en god mulighet å utvikle seg på. Les mer

Utdannelse: 
Master i Fiskeri- og havbruksvitenskap - Universitetet i Tromsø.

Hva jobber du med: 
Jeg jobber med produksjonsplanlegging, internrevisjoner og generelt assistere resten av ledelsen i Lerøy Aurora.

Motivasjon for å bli Seafood Trainee: 
Traineeprogrammet er en fin måte å bli kjent med næringa på, samt en god mulighet å utvikle seg på.

Seafood Trainee 2017-18
Som Seafood Trainee har man en variert hverdag og blir involvert i spennende prosjekter.
Les mer
Picture of Aleksander Mclisky Sandvik
Aleksander Mclisky Sandvik
Seafood Trainee – Logistikk
Lerøy er et av de ledende selskaper i verden innenfor sjømat. Derfor var det et naturlig valg å søke på traineestillingen
En traineestilling gir anledning til å prøve ut forskjellige arbeidsoppgaver innenfor en bedrift. Les mer

Utdannelse:
MSc Business in Logistics, Operations and Supply Chain Management - BI

Hva jobber du med:
Jeg jobber på VAP. Det vil si at jeg holder oversikt over produksjonskalkyler på de ulike varene som blir produsert på Sjømathuset, og kontrollerer at de samsvarer med det som faktisk blir produsert. Ved avvik må jeg kartlegge årsak og rette opp i feilene. Samtidig så skal jeg holde oversikten og sørge for at lageret i systemet vårt stemmer med det faktisk fysiske lageret.

Motivasjon for å bli Seafood Trainee:
Ønsker og få et innblikk i Sjømatnæringen; Norges nye «arvesølv.» En traineestilling gir anledning til å prøve ut forskjellige arbeidsoppgaver innenfor en bedrift.