Karriere

Velkommen til vår karriereportal. Her kan du sende inn søknad på en av våre ledige stillinger, sende inn en åpen søknad eller registrere deg for å få beskjed om aktuelle jobbmuligheter. 

Lerøy Seafood Group legger stor vekt på viktigheten av å ha en rekrutteringspolitikk som tilbyr attraktive jobber til dyktige og resultatorienterte medarbeidere med riktig kompetanse.

Konsernets kjernevirksomhet krever ulike former for kompetanse. Derfor består vår organisasjon av mennesker med forskjellig bakgrunn fra næringslivet og med ulike typer av utdannelse. Ettersom konsernet er en aktør i en global næring hvor rammebetingelsene stadig er i endring og utvikling, er det viktig at våre medarbeidere oppdaterer og utvider sine kunnskaper og kompetanseområder. Konsernet er preget av et ungt, men likevel erfarent miljø. Stadige endringer i konsernets rammevilkår krever dynamiske, lærevillige og fleksible medarbeidere. De ansatte er opptatt av konsernets konkurranseevne og resultater og viser et stort engasjement for at enkeltselskapene skal kunne møte fremtidige krav og derved nå konsernets langsiktige strategiske målsetninger.

Her ser du våre ledige stillinger akkurat nå. For mer informasjon og for å søke, kan du klikke på den stillingen du er interessert i.  

Du vil få en bekreftelse pr. e-post på at din søknad er mottatt senest dagen etter at du har sendt denne.


Få informasjon

Ønsker du å få tilsendt e-post med informasjon om nye stillinger i Lerøy?

Registrer deg her

Logg inn

Har du tidligere registrert din CV, kan du oppdatere denne ved å logge deg inn her.

Logg inn