Bærekraftig matproduksjon for fremtiden
The Business Debate - Reuters: Sustainable Food Production For The Future

Klimaendringer og en voksende verdensbefolkning krever effektiv og energieffektiv proteinproduksjon, med lav bruk av ferskvann og ikke minst med lavt CO2-avtrykk. Lerøy Seafood Group ASA er helt i front i arbeidet for å oppnå akkurat det.

Som en av de største sjømatbedriftene og den nest største laks og ørretprodusenten i verden har Lerøy Seafood Group valgt ut sju av FNs 17 bærekraftsmål. Det er: #2 Utrydde sult, #3 God helse, #8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst #12 Ansvarlig forbruk og produksjon #13 Stoppe klimaendringene, #14 Liv under vann og #17 Samarbeid for å nå målene.

I filmen ovenfor har vi sett på hvordan Lerøy kan bidra på fire av bærekraftmålene.

Bærekraftig havbruk, både når det gjelder volumøkning og teknologiutvikling, kan være en del av løsningen på et økende behov for bærekraftig matproduksjon. 

#2 Utrydde sult

Verdens befolkning forventes å nå nærmere 10 milliarder innen 2050. Det betyr at matproduksjonen må øke med 70 prosent. Etterspørselen etter protein forventes å dobles. Samtidig er status for forvaltningen av villfisk at 60 prosent av de ville fiskebestandene høstes maksimalt innenfor det som er bærekraftig, 33 prosent overfiskes og bare 7 prosent underfiskes. (FAO 2018)

Utvikling av havbruk, både når det gjelder bærekraftig volumøkning og teknologiutvikling, kan være en del av løsningen for å løse disse utfordringene.

Havbruk gir:
  • Mindre etterspørsel etter jordbruksareal 
  • Lavere utslipp av klimagasser
  • Mer effektiv bruk av ferskvann 
  • Den mest ressurseffektive formen for husdyrproduksjon

#3 God helse

Å jobbe for å fremme god helse er avgjørende for Lerøy. Lerøy har derfor signert en avtale med Helsedepartementet, med formål om å forbedre folkehelsen og forebygge livsstilsrelaterte sykdommer. Dette kan oppnås ved å gjøre sunne matvarer lett tilgjengelig, lett å lage og slik hjelpe forbrukerne til å ta sunne valg når de kjøper mat.

#12 Ansvarlig produksjon og forbruk

Som en helintegrert sjømatleverandør kan Lerøy kontrollere og kvalitetssikre alle sine produkter gjennom verdikjeden. Lerøys produkter kan spores tilbake fra opprinnelse til ferdigvare i butikken. Lerøy stiller strenge krav om sporing til leverandører av fiskefôr for å sikre at råvarene som brukes i fôret er produsert bærekraftig og innenfor gode etiske retningslinjer.

#13 Stoppe klimaendringene

Bærekraftig havbruk er allerede en av måtene å produsere animalsk protein på som gir lavest utslipp av klimagasser, men Lerøy er stadig på utkikk etter måter å ytterligere redusere karbonavtrykket. For eksempel bytter Lerøy fra dieselaggregater på havbruksanleggene, til elektrisitet. Ved utgangen av 2020 vil alle fôrflåtene være koblet til landstrøm eller ha hybridløsninger. Det alene vil kutte Lerøys CO2-utslipp tilsvarende 20.000 biler som kjører på fossilt brensel. Høy bearbeidingsgrad i Norge gir mer volumeffektiv transport og eksport, noe som igjen bidrar til å redusere klimaavtrykket ytterligere.

Lerøy har vist villighet og evne til å lede når det gjelder å utforske og velge bærekraftige løsninger for hele verdikjeden. Det arbeidet vil fortsette.