Søknad om Lerøy's Kick off kit

Er arrangementet inne eller ute?