Skrei - Norsk torsk när den är som bäst
Källa: norskfisk.se

Hundra mil mot strömmen och tillbaka

En gång om året lämnar den lekmogna torsken Barents hav och vandrar söderut. Under januari vandrar en halv miljard lekmogna torskar söder- ut mot Lofoten och den nordnorska kusten.

Den långa vandringen genom det strömma, kalla vattnet gör fisken muskulös och välsmakande, med ett vitt fast kött. Och det är först nu, efter hundra mils vandring, som den får kallas Skrei. Ordet kommer av det gammelnorska ordet för skrida, vandra.

Väl framme vid Lofoten och den nordnorska kusten får Skreiens lek havet att koka. För samhällena längs kusten kan det nya året inte få en bättre inledning. I generationer har Skreiens ankomst inneburit ett välkommet tillskott. Vintern är hård, men ropen ekar i hamnarna.  Veckor av förberedelser byts mot långa dagar till havs.

I fyra månader, från januari till och med april, fiskas Skrei på traditionellt vis. Bara en liten del av alla hundratals miljoner fiskar fångas. När säsongen är över och Skreien har lekt färdigt simmar stimmen åter norrut mot Barents hav.

Skreien försvinner från nordnorska vatten, fiskdisken och finkrogarnas menyer. Det kommer att dröja nio månader innan den är tillbaka, nio månader tills torsken är som bäst igen.    

Vägen tillbaka

När leken är över flyter miljarder av befruktade ägg med strömmarna mot de näringsrika betesområdena i Barents Hav. Efter ett par veckor kläcks äggen och en torsklarv fortsätter färden. Den lever på plankton under resan och framåt höstkanten har larven utvecklats till en liten torsk på 8-10 cm. Den dyker ner i djupet och simmar till de näringsrika betesområdena i Barents hav. Efter 4-5 år är torsken stor nog att starta sin första vandring. Cirkeln sluts.

Frågor och svar om Skrei

Den tillhör den norsk-arktiska stammen (Gadus morhua). När torsken blir könsmogen går den ner till norska kusten för att leka. Då blir torsken en skrei.

Varför köpa Skrei?
  • Norsk torsk när den är som bäst. Skrei® har ett fastare, vitare och mer delikat kött.
  • Skrei® är ett kvalitetsmärke och har ett spårbart ursprung.
  • Fisket av Skrei® är hållbart.
  • Grönt ljus från WWF.
  • Miljöcertifierat av MSC (Marine Stewardship Council) och KRAV.
Vad är kvalitetsmärkt Skrei?

Förstklassig färsk skrei som är fångad, behandlad och packad efter bestämda krav får märket Skrei®. Den ska vara packad inom 12 tim och bevaras på is mellan 0° och 4°C.

Vad går kvalitetsstandarden Skrei ut på?

De norska producenter som vill sälja kvalitetsmärkt Skrei® ska vara registrerade hos Norges sjømatråd. De får en kvalitetsstandard att leva upp till som kontrolleras noga. Märket är en garanti för att skreien är av hög och stabil kvalitet.

Varför är Skrei dyrare än annan torsk?

Det är en säsongsprodukt och fiskas januari till april. Efter vandringen från Barents hav får skreien ett mycket delikat kött. Den blir muskulösare, fastare och vitare.

Var sker skreifisket?

Endast vid norska kusten. Cirka 40% leker utanför Lofoten och Vesterålen, men lekområdet sträcker sig från Mørekusten i söder till Finnmarkskusten i norr.

Hotar skreifisket torskbeståndet i stort?

Nej. I de kvoter som bestäms för torsk, ingår skrei. Det är cirka en halv miljard skrei som leker utanför norska kusten. Cirka 90% återvänder till Barents hav. Så skreifisket har liten betydelse för torskbeståndets fortlevnad.

Är beståndet bärkraftigt?

Ja. Skrei kommer från världens största torskbestånd, den nord-ost-arktiska torsken i Barents hav. Tack vare god förvaltning av norska myndigheter är beståndet hållbart och i god tillväxt. Fisket har grönt ljus från WWF och är certifierat av MSC (Marine Stewardship Council) och en stor del av det norska torskfisket är KRAV-certifierat. Allt fiske efter den nord-ost-arktiska torsken inom 12 sjömil från kusten, liksom fisket utanför 12 sjömil, är numera certifierat av MSC (Marine Stewardship Council).

Hur skiljer sig Skrei från torsk?

Skrei är en lekmogen torsk i sina bästa år. Den simmar över stora havsområden och lever större delen av sitt liv i fritt vatten till skillnad från den stationära torsken som lever i ett mindre område. Kusttorsken är en del av den stationära torskstammen och några miljöorganisationer hävdar att den stammen inte är bärkraftig. Norge tar förvaltningen av torsk på allvar och följer en egen uppbyggnadsplan av beståndet som bl a är godkänd av ICES (International Council for the Exploration of the Sea).