Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 About Lerøy Vesentlighetsanalyse

Vesentlighetsanalyse

I samsvar med GRI Standard gjennomførte Lerøy sin første vesentlighetsanalyse i 2016. Denne ble oppdatert i 2020. Analysen skal identifisere hvilke tema innen bærekraft som er de viktigste både fra selskapet og våre viktigste interessenters side.

Resultatet er basert på tilbakemeldinger fra våre eksterne og interne interessenter gjennom intervjuer, dialoger og møter, samt på tilbakemeldinger fra kunder, myndigheter, NGO` er osv.

Det har de siste årene vært en eksplosiv vekst i forhold til interesse for ulike områder knyttet til bærekraft - noe som også har påvirket resultatet i forhold til hvilke områder som er vesentlige for Lerøy å holde fokus på fremover. Resultatene fra vesentlighetsanalysen er delt inn i seks områder. Viktigheten knyttet til disse områdene vil variere for ulike interessenter.

I årets vesentlighetsanalyse er det ikke gjort endringer i forhold til vår rapportering for 2020. Vesentlighetsanalysen er derfor identisk med vesentlighetsanlysen som ble presentert i selskapets årsrapport for 2020.

I forbindelse med implementering av revidert GRI standard vil det bli gjennomført en ny vesentlighetsanalyse for selskapet høsten 2022.