Beskytte havene våre

Fiskehelse og fiskevelferd

For the Group, fish welfare involves protecting fish against unnecessary stress and impact.