Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Business ethics Varslingsmuligheter

Varslingsmuligheter

Ekstern varslingskanal:

Konsernet har etablert en digital kanal for varsling, for alle våre interessenter eller andre eksterne personer som ønsker å kontakte konsernet, eller melde fra om en sak eller en situasjon. De kan kontakte konsernet gjennom konsernets nettsider: www.leroyseafood.com/kontakt oss.

Ekstern varsling behandles og koordineres av konsernets eksterne varslingsutvalg.

Hvordan ulike saker følges opp vil avhenge av sakens type og karakter, omfang og alvorlighetsgrad. Ulike saker vil bli fulgt opp med ressurser som lokal ledelse, COO for segmentet, administrerende direktør eller i spesielle tilfeller styret i selskapet. Varslingssaker meldes til konsernledelsen og styret.

Antall eksterne varslingssaker:

 2021: 0

Antall tilbakemeldinger fra naboer:

2021: 54

 

Intern varslingskanal:

Konsernet har etablert en digital kanal for varsling, som er et sikkert elektronisk system som lar varslerne være anonyme.

Varsling behandles i første omgang av en uavhengig tredjepart og videre oppfølging koordineres av konsernets varslingsutvalg.

Saker vil følges opp avhengig av sakstype, omfang og alvorlighetsgrad. Ulike saker vil bli fulgt opp med ressurser som lokal ledelse, COO for segmentet administrerende direktør eller i spesielle tilfeller av styret i selskapet. Varslingssaker meldes til konsernledelsen og styret.

 

Antall interne varslingssaker:

2021: 9

2020: 8

2019: 2