Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Certifications and licenses Konsesjoner

Konsesjoner

1) Forskningskonsesjoner er tidsbegrenset med en varighet på tre år fra prosjektstart. Konsesjonene har ikke innkjøpspris, og derfor ingen avskrivninger. FoU-konsesjonen tildelt Lerøy Aurora i tabellen over tilhører juridisk sett Akvaplan Niva (tredjepart), men drives av Lerøy Aurora.

2) Undervisningskonsesjoner er tidsbegrenset med en varighet på 10 år. Lisensene har ikke innkjøpspris, og derfor ingen avskrivninger. Undervisningskonsesjonen som er tildelt Lerøy Aurora i tabellen tilhører juridisk sett Troms- og Finnmark Fylkeskommune (tredjepart), men drives av Lerøy Aurora. Konsesjonen tildelt Lerøy Sjøtroll tilhører Hordaland Fylkeskommune (tredjepart), men drives av Lerøy Sjøtroll.

Innovasjon gjennom spesielle konsesjoner

Lerøy Seafood Group har flere lokaliteter/konsesjoner for å sikre bærekraftig innovasjon.