Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Certifications and licenses Sertifisert havbruk

Sertifisert havbruk

Vi har forpliktet oss å drive havbruk på en ansvarlig og effektiv måte.

Sertifiseringer

Et viktig verktøy i konsernets kvalitets- og miljøarbeid, er sertifisering i tråd med internasjonale standarder.

 

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

Lerøy Seafood Group har vært involvert i utviklingen av ASC-standarden siden 2004. I 2013 var Lerøy verdens første selskap som sertifiserte en havbrukslokalitet i henhold til ASC-standarden. ASC-sertifisering garanterer at vår havbruksaktivitet gjennomføres på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Våre prosesseringsanlegg blir også revidert, for å sikre sporbarhet av sertifiserte produkter.

Hovedmomenter i ASC-standarden:

 • Etterlevelse av lover og regler.
 • Bevaring av naturlige habitater og biologisk mangfold.
 • Bevaring av vannressurser.
 • Bevaring av artsmangfold og ville populasjoner gjennom forebygging av rømming.
 • Bruk av bærekraftige innsatsfaktorer, inkludert fôr.
 • God fiskehelse, herunder ingen unødvendig bruk av antibiotika og kjemikalier
 • Sosialt ansvar for arbeidstakere og lokalsamfunn som blir påvirket av virksomheten. https://www.asc-aqua.org/

Lerøy øker stadig andelen sertifiserte lokaliteter, og alle Lerøy sine sjølokaliteter drives i samsvar med kravene i ASC-standarden.

Innen utgangen av 2021 var 69% av produksjonskapasiteten vår ASC-sertifisert.

ASC fisk

Global G.A.P

Global G.A.P er en standard som fremmer matsikkerhet, minimal miljøpåvirkning med tanke på biologisk mangfold, og oppfyllelse av krav til fiskevelferd og de ansattes helse og sikkerhet. Standarden dekker produksjonsprosessen fra rogn til slakting av fisk, og den sikrer sporbarhet for sertifiserte produkter gjennom slakteprosessen, foredling, salg og distribusjon.

Hovedmomenter i Global G.A.P standarden:

 • Mattrygghet: Standarden er basert på matsikkerhetskriterier utviklet fra generisk HACCP*.
 • Miljø: Standarden har to deler; en for miljøvern og en for god akvakultur praksis for å minimere de negative miljøeffektene fra akvakultur.
 • Ansattes helse, miljø og sikkerhet: Standarden fastsetter globale kriterier for arbeidstakernes helse og sikkerhet i produksjonsanleggene, og inneholder retningslinjer for sosiale utfordringer.
 • Fiskevelferd: Standarden fastsetter globale kriterier for fiskevelferd i produksjonsanleggene.
 • *HACCP (Hazard Analytical Critical Control Point): System for farekartlegging og risikoanalyse i næringsmiddelindustri, der man brukersom kritiske kontrollpunkter for å kontrollere risikoer. globalgap.org
Havbruksanlegg