Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Local value creation Lokale ringvirkninger

Lokale ringvirkninger

Konsernet er et selskap involvert i global virksomhet og arbeidsforhold med leverandører og underleverandører over hele verden.

I 2021 hadde konsernet mer enn 4 000 leverandører bare i Norge. Innkjøp i Norge i 2020 involverte også mer enn 300 forskjellige kommuner. Totale innkjøp i Norge, eksklusive konserninterne, utgjorde 12,8 milliarder kroner.

Verdiskaping 2021

Inntekt: 23 073 280 (1000 NOK)

Resultat før skatt: 2 440 339 (1000 NOK)

 

Innkjøp, ekskl. konserngruppe, i Norge:  12,8 milliarder kroner

Disse fordeler seg som følger:

Innkjøp, inkl. konserngruppe, i Norge: 27,4 milliarder kroner

Innkjøp i Norge fra 4 070 forskjellige leverandører

Innkjøp fra leverandører i Norge i 287 forskjellige kommuner

Skattebetalinger fra ansatte i Norge: Mer enn 647 millioner kroner

Skattebetalinger fra selskapet: 386,57 millioner kroner

 

3 111 årsverk i Norge

1 034 millioner kroner betalt av konsernet og dets ansatte i Norge i skatter og avgifter

982 plasser på sykehjem og 5 806 barn i kommunale barnehager