Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Products Sunne produkter

Sunne produkter

FNs Mat- og Jordbruksorganisasjon (FAO) har anslått at verdens befolkning vil øke til ca. 9 milliarder mennesker innen 2050.

En befolkningsvekst på ca. 30% vil kreve økt matproduksjon på ca. 30 %, basert på dagens matproduksjonsvolumer. FAO har anslått at den økte etterspørselen etter sjømat vil være på totalt 40 millioner tonn innen 2030.

Bare 30 % av jordens overflate er land – resterende 70 % er dekket av hav.

I dag kommer mindre enn 5% av proteinet som forbrukes over hele verden fra havet. Det er ingen tvil om at vi vil trenge en proteinkilde i fremtiden, noe som gjør potensialet for økt produksjon av mat fra sjøen spesielt relevant.

Sjømat er svært bærekraftig i et klimaperspektiv av flere grunner:

  • Produksjon til sjøs krever ikke mye plass, siden produksjonen er tredimensjonal.
  • Laks er et vekselvarme dyr, noe som betyr at det tilpasser seg sjøtemperaturen og ikke krever energiforsyning for oppvarming, som for opphold for dyr på land.
  • De fleste sjømatarter krever relativt lave mengder ferskvann.
  • Mengden fôr som kreves av de fleste arter for å vokse er veldig lav, ca.1,2 kg for laks.
  • De fleste fiskeartene gir et høyt utbytte, dvs. en høy prosentandel av fisken kan utnyttes.
  • Fisk har det laveste karbonavtrykket sammenlignet med andre typer proteiner.
Grafikk helse

I 1999 var 60% av alle dødsfall og 43% av alle sykdommer relatert til overvekt, diabetes og osteoporose. I 2025 forventes disse tallene å være henholdsvis 73% og 60%.

Usunt kosthold kan forårsake ulike typer sykdom. Livsstilsykdommene som nå dukker opp i store deler av verden kan forebygges ved å sikre et riktig kosthold. Alle kostholdseksperter anbefaler at vi spiser mer sjømat og mindre rødt kjøtt. Vi har en unik posisjon for å bidra på dette området. Vi tar derfor en aktiv rolle med våre partnere for å oppmuntre folk til å spise sjømat, og for å øke kunnskapen om og tilgangen til sjømat på forskjellige arenaer.

Nyere forbrukerundersøkelser har indikert en reduksjon i forbruket av sjømat blant barn og unge. Dette kan være et alvorlig problem i årene som kommer hvis vi ikke kan endre denne trenden. Et økt inntak av sjømat vil hjelpe mennesker med å forbedre kostholdet og redusere forekomsten av livsstilssykdommer.

SJØMAT ER BRA FOR DEG!

Fet fisk har et høyt Omega-3-innhold og et lavt Omega-6-innhold. Vi har en tendens til å fokusere på Omega-3 i kostholdet vårt og glemmer Omega-6.

Verdens helseorganisasjon (WHO) er bekymret for det høye forbruket av Omega-6 i kostholdet vårt, og anbefaler at vi alle reduserer mengden Omega-6 vi spiser. Sjømat har ofte et høyt innhold av vitamin A, E og D og er rikt på mineralene sink og jod. Torsk er en spesielt god kilde til jod.

Helsemyndighetene anbefaler at vi spiser mer fisk og reduserer forbruket av rødt kjøtt. Økt forbruk av sjømat har potensial til å forbedre folkehelsen. Det er dokumentert at laks har en positiv effekt på forebygging av hjerte- og karsykdommer, og flere forsøk har vist en positiv effekt på forebygging av andre sykdommer som demens, diabetes, depresjon etc.

Laksen produsert av Lerøy har 7,5% EPA og DPH, Omega-3. Dette er 1,5% mer enn i tradisjonell grenstandard for oppdrettslaks. Innholdet i Omega-6 er også lavere enn i tradisjonell norsk laks.

Innenfor konsernet er det høyt fokus på helse - helsen til våre ansatte og til både nåværende og fremtidige forbrukere. Det enkelte menneske, forbrukeren, er viktig både for samfunnet og for oss i konsernet, ettersom det er menneskene som vil kjøpe produktene våre og derfor sikre jobbene våre.

OVERVÅKNING AV UØNSKELIGE STOFFER OG FETSYREPROFIL

Som et resultat av fôrstrategien i konsernet, og ved å bruke alternative ressurser i fôr, har vi redusert nivået av uønskede stoffer som dioksin og DL-PCB i laksen med 62 % fra 2011 (0,662 pg/g) til 2021 (0,250 pg /g). Tolerable weekly intake (TWI) estimerer mengden per kroppsvektenhet av et potensielt skadelig stoff eller forurensning i mat eller vann som kan inntas i løpet av livet uten risiko for skadelige helseeffekter. TWI for dioksiner og DL-PCB er 2 pg/kg kroppsvekt.

I samme periode har vi klart å stabilisere nivået av EPA/DHA fra 2011 (1,18 g / 100g) til 2021 (1,24 g / 100g).

Dette betyr at ved å spise Lerøy laks dekker du ditt daglige referanseinntak (RDI) av EPA & DHA med nesten 500 %, RDI for kombinert EPA & DHA er 250-500 mg. Av den totale sjømatproduksjonen i konsernet utgjør laks ca. 50 % av den totale sjømatproduksjonen.

Les mer om valgene Lerøy har gjort på laks her. 

SALT

I 2016 inngikk konsernet en avtale med norske helsemyndigheter. Avtalen forplikter partene til å arbeide for reduksjon av salt.

Hovedmål: Saltinntaket i Norge reduseres med 30% innen 2025.

Saltpartnerskapet

Målet med saltpartnerskapet er å stimulere mat- og cateringindustrien til å redusere saltinnholdet i mat og mat som serveres, samt å øke bevisstheten om salt og helse i befolkningen. Videre er formidling av kunnskap og kompetanse, forskning, informasjon til forbrukere og overvåking av innsatsen sentrale oppgaver.

NØKKELFAKTA OG TALL

Mer enn 3,1 milliarder mennesker er avhengige av fisk for minst 20 % av det totale animalske proteininntaket, og ytterligere 1,3 milliarder mennesker for 15 % av animalsk proteininntak.

Ofte undervurderte og forkastede deler av fisken, som hodet, innvollene og ryggbenet, utgjør 30-70 % og er spesielt rike på mikronæringsstoffer.

Fiskeforbruket har økt fra 9 kg per innbygger i 1961 til over 20 kg per innbygger i dag.