Tilbake
Presentasjon av styret

Styrets leder, Helge Singelstad (1963)
ble valgt inn i konsernets styre ved ekstraordinær generalforsamling den 26.11.09. Helge Singelstad er utdannet dataingeniør, siviløkonom fra NHH og har i tillegg grunnfag i juss fra Universitet i Bergen. Helge Singelstad har tidligere vært både konsernleder, visekonsernleder og finansdirektør i Lerøy Seafood Group ASA. Han har derfor inngående kjennskap til konsernet og bransjen. Helge Singelstad er også styreleder i Austevoll Seafood ASA og styrets nestleder i DOF ASA. Han er administrerende direktør i Laco AS. Laco AS er majoritetseier i Austevoll Seafood ASA. Helge Singelstad har ingen aksjer eller opsjoner i Lerøy Seafood Group ASA per 31.12.20, men eier indirekte aksjer i selskapet som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.

Styremedlem Britt Kathrine Drivenes (1963)
ble valgt inn i selskapets styre ved ordinær general- forsamling 20.05.08. Drivenes er utdannet Bachelor of Business Administration fra BI og har en Master of Business Administration i strategisk ledelse fra NHH. Drivenes er finansdirektør i Austevoll Seafood ASA og har i tillegg en rekke styreverv i ulike selskaper. Britt Kathrine Drivenes eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.

Styremedlem Siri Lill Mannes (1970)
ble valgt inn i selskapets styre ved ordinær general- forsamling den 23.05.2018. Mannes har hovedfag i historie, mellomfag i russisk, grunnfag i sovjetiske studier. Utover dette har hun forsvarets russiskkurs (befalsskole) og studier i statsvitenskap i Georgia, USA (ettårig stipend fra Rotary). Siri Lill Mannes har lang bakgrunn som journalist, programleder og gründer. Mannes startet i TV2 da kanalen ble åpnet i 1992. Siden 2010 har hun ledet kommunikasjonsselskapet SpeakLab AS, der hun også er partner og gründer. Siri Lill Mannes eier ingen aksjer i selskapet per 31.12.2020.

Styremedlem Karoline Møgster (1980)
ble valgt inn i selskapets styre ved ordinær generalforsamling den 23.05.2017. Karoline Møgster er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen (Candidata juris) og har en master i regnskap og revisjon fra NHH (MRR). Hun har erfaring som advokat fra Advokatfirmaet Thommessen AS, og arbeider nå som advokat for Møgster Gruppen. Hun er styremedlem i Laco AS, og har styreerfaring fra DOF ASA og andre selskaper i DOF-konsernet. Som aksjonær i Laco AS eier Karoline Møgster indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.

Styremedlem Hans Petter Vestre (1966)
ble valgt som ansattes representant ved ordinær generalforsamling den 24.04.95. Vestre er utdannet fiskeri-kandidat fra Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Vestre ble ansatt i Hallvard Lerøy AS som salgsleder i 1992. Vestre arbeider i dag som teamleder i Lerøy Seafood AS. Hans Petter Vestre eier 1 200 aksjer i selskapet per 31.12.2020.

Styremedlem Didrik Munch (1956)
ble valgt inn i selskapets styre ved ordinær generalforsamling 23.05.2012. Munch er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og politiutdannet ved Statens Politiskole i Oslo. Munch har hatt diverse stillinger i politiet (1977–1986). Fra 1986 til 1997 arbeidet han innen finans, primært i DNB-systemet, og var de siste årene medlem av konsernledelsen i DNB som divisjonsdirektør for bedriftskundedivisjonen. Fra 1997 til 2008 var Munch adm. dir. i Bergens Tidende AS, fra 2008 til 2018 var han konsernsjef i Schibsted Norge AS (tidligere Media Norge AS) og er i dag selvstendig næringsdrivende. Munch har hatt en rekke verv som både styreleder og styremedlem. Han er nå styreleder i Storebrand ASA, Solstrand Fjordhotell Holding AS og NWT Media AS, samt styremedlem i Grieg Maritime Group AS. Didrik Munch eier ingen aksjer i selskapet per 31.12.2020.

Styremedlem Arne Møgster (1975)
har vært styremedlem siden ordinær generalforsamling 26.05.09. Arne Møgster er utdannet Bachelor of Business Administration og MSc in International Shipping. Arne Møgster er konsernleder i Austevoll Seafood ASA og har en rekke styreverv i ulike selskaper. Som aksjonær i Laco AS eier Arne Møgster indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.