Tilgang på konsernets viktigste ressurs, menneskene.

Henning Beltestad
Nøkkeltall

Omsetningsfordeling produkt

Lerøy er aktiv i alle deler av produksjonen av laks og ørret, fangst og prosessering av hvitfisk og skalldyr. 

Omsetningsfordeling marked

I tillegg til å drive fiskeri og havbruk, pakker og foredler vi fisk ved fabrikkene, samt distribuerer tusenvis av ulike sjømatprodukter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller – i over 80 ulike land verden over.