Tilbake
Lokal forankring, globalt perspektiv
Hver eneste dag bidrar våre 4 912 ansatte med norsk sjømat tilsvarende fem millioner måltider til over 80 markeder.

Hovedkontoret ligger i Bergen, men vi driver med fangst og havbruk langs hele kysten av Norge. Lerøy eier 10 trålere og får jevnlig leveranse fra mer enn 600 kystfartøy. Daglig leverer disse hvitfisk til mottak for prosessering og pakking, mens brønnbåter sørger for å frakte laks og ørret fra våre anlegg i Nord-Norge, Midt-Norge og på Vestlandet til pakkeri for videre bearbeiding.

Samtidig som vi har fabrikker som produserer og pakker i Norge, har vi produksjon og distribusjon i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, Portugal, Spania, Italia og Tyrkia.

Fiskerbonden som rodde til fisketorget i Bergen for å selge levende fisk på slutten av 1800-tallet, ante nok lite om at det var starten på eventyret som 120 år etter skulle servere verden med sjømat tilsvarende 1,8 milliarder måltider i året.

I dag er Lerøy et verdensledende sjømatselskap og leverer tusenvis av ulike produkter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller over store deler av kloden.