Tilbake
One Lerøy
Et godt resultat i et krevende år
Koronapandemien med nedstenginger og store endringer i markedene, gjorde 2020 til en reell stresstest for Lerøys verdikjede. Den bestod testen og vel så det. Takket være våre ansatte, våre kunder og våre leverandører har vi levert godt i 2020.

Alt ble snudd på hodet i mars i fjor, både i Norge og ute i våre markeder, verden rundt. Det var usikkerhet knyttet til vareflyt, mulige restriksjoner på transport og hvordan vi kunne opprettholde produksjonen. Denne typen utfordringer løste seg relativt raskt.

Godt rustet for endringer
Som matprodusent er Lerøy en aktør med en samfunnskritisk funksjon, og Lerøy har status som en samfunnskritisk virksomhet. Gjennom godt arbeid av våre ansatte, godt samarbeid med Sjømat Norge og norske myndigheter, falt det meste på plass etter hvert. Verdens befolkning trenger mat selv om vi er rammet av en pandemi.

Hotell, restaurant og cateringmarkedet stoppet omtrent helt opp, mens vi fikk en økning i dagligvare. Flere har lært
seg å tilberede og spise sjømat hjemme. Med vår verdikjede og våre kompetente ansatte i hele konsernet, var vi godt
rustet til å vri produksjonen i takt med endringene i markedet, og er enda bedre posisjonert nå enn for et år siden.

Investeringer i inn- og utland
Lerøy har gjennomført store investeringer de siste årene, både i verdikjeden for havbruk og i villfangst. Til tross for pandemien, har vi fortsatt med det i 2020. I februar døpte vi vår nyeste og toppmoderne tråler, «Kongsfjord». Bare en drøy måned etter nedstengingen i Norge, startet vi utvidelse av RAS-anlegget i Lerøy Midt. I fjor høst sto RAS-anlegget for Lerøy Aurora ferdig.

Vi har åpnet vår femte fabrikk i Spania og nytt seafood center i Madrid står ferdig i vår. I disse dager åpner vi vårt eget produksjons- og distribusjonsanlegg i Italia, og vi har offentliggjort planer om nytt RAS-anlegg i Lerøy Sjøtroll.

Våre ansatte har med stor innsats, lojalitet og kompetanse bidratt til at vi har kommet oss gjennom 2020 på en så god måte som vi har. Jeg er stolt av dem.

Effektiv og bærekraftig verdikjede
Lerøys visjon er å ha verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Det målet skal nås i tett og godt samarbeid med våre leverandører og kunder. Derfor lanserte vi vår egen tredje parts sertifiserte laks, Lerøy SalmonTM, som garanterer høy standard. I 2020 har vi kommet på markedet med økologisk laks og ASC-sertifisert ørret. Vi har også, sammen med kundene våre, utviklet sporingsteknologi som gir konsumenter i Frankrike og Belgia, hele produktets reise fra egg til butikkhyllen.

Lerøy leverer noe hele verden trenger, og vil trenge mer av. Sjømat er sunt, godt og har lavt klimaavtrykk. Vi vil hele tiden strekke oss lenger for å bli enda bedre, og det gjør vi gjennom å bygge en effektiv, moderne og bærekraftig verdikjede.

Sterkere sammen
Det at vi kontrollerer hele verdikjeden gjør at vi lettere kan identifisere hvor og hvordan vi kan leve opp til FNs bærekraftmål på beste måte. Derfor har vi nå bestemt at vi skal kutte drastisk i vårt klimafotavtrykk (målt i CO2e) frem mot 2030. Vi har innført et svært krevende vitenskapsbasert mål for å kunne nå 1,5-graders målet satt i Parisavtalen og vil arbeide målrettet gjennom hele verdikjeden for å nå dette.
Vi er allerede godt i gang med 2021. Takket være våre ansatte, våre leverandører og ikke minst våre kunder, og med en verdikjede for fremtiden, har vi i Lerøy sterk fremtidstro. Som det heter i vårt slagord: One Lerøy. Unique alone - Stronger together.