Tilbake
Viktige hendelser
Strategiske hendelser fra 1999 og frem til i dag.
2021
 • Lerøy Processing Spain
  Åpning av ny fabrikk på Gran Canaria og ny og større fabrikk i Madrid
 • Lerøy Seafood Italy SRL
  Åpning av produksjonsan- legg i Porto Viro, sør for Venezia
2020
 • Lerøy Havfisk
  Hekktråleren Kongsfjord overlevert fra Vard Søviknes til Havfisk ASA
 • Lerøy Aurora
  Byggetrinn 3 og utvidelse til produksjon av mer storsmolt ved RAS- anlegg i Laksefjord, Lebesby kommune, er ferdigstilt
2019
 • Lerøy Norway Seafoods
  Ombygget fabrikk i Stamsund i Vestvågøy kommune for produksjon av fiskemat og spiseklare produkter
 • Lerøy Midt
  Offisiell åpning av ny fabrikk på Jøsnøya, Hitra kommune
 • Lerøy Sjøtroll
  Første utsett av smolt fra nytt RAS-produksjons- anlegg for storsmolt i Kjærelva, Fitjar kommune. Åpning av nytt settefiskanlegg for ørret i Bjørsvik, Alver kommune
 • Lerøy Midt
  Byggestart utvidelse av RAS-anlegg i Belsvik, Heim kommune, for produksjon av storsmolt
2018
 • Lerøy Havfisk
  Ny hekktråler («Nordtind») overleveres fra Vard Søviknes
 • Lerøy Midt
  Produksjonsstart på ny fabrikk på Jøsnøya, Hitra kommune
 • Lerøy Processing Spain
  Første fabrikk i Madrid (2014) følges med åpning av fabrikker i Barcelona, Valencia og Alicante
2017
 • Integrering av Lerøy Havfisk og Lerøy Norway
  Seafoods i verdikjeden
 • Rode Beheer
  Nytt industribygg i Urk i Nederland
 • Lerøy Midt
  Bygging av ny fabrikk på Jøsnøya, Hitra
2016
 • Lerøy Havfisk og Lerøy Norway Seafoods
  Kjøp av 100% av aksjene i Havfisk ASA (nå Lerøy Havfisk ASA) og Norway Seafoods Group AS (nå Lerøy Norway Seafoods). Investeringer i foredling, salg og og distribusjon av hvitfisk
 • Rode Beheer BV
  Oppkjøp av de resterende 49,9% av aksjene (bear- beiding, salg og distribusjon)
 • Lerøy Aurora AS
  Åpning av nytt smoltanlegg med RAS-teknologi i Laksefjord i Lebesby kommune i Finnmark
 • Kapitaltilførsel
2015
 • Rensefisk
  Øker eierandelen i Norsk oppdretts- service AS 34% til 51%. Kjøp av 100% av aksjene i Senja Akvakultursenter AS
 • Preline Fishafarming System AS (FoU)
  Eier 91% av aksjene
 • Seistar Holding AS
  Kjøp av 50% av aksjene i brønnbåtrederiet
 • Lerøy Tyrkia
  Eierandelen økes fra 50% til 100% (tidligere Alfarm Alakro Lerøy)
2014
 • Lerøy Aurora AS
  Villa Organic AS fisjoneres og Lerøy Aurora får åtte nye matfisk- konsesjoner
 • Fish-cut satsing
  Investeringer i nye fabrikker i Norge, Spania, Frankrike og Danmark
 • Rensefisk
  Oppkjøp av 34% av aksjene i Norsk oppdrettservice
2013
 • Lerøy Midt AS
  Åpning av nytt smoltanlegg i Belsvik med RAS-teknologi i (nåværende) Heim kommune Trøndelag med produksjons- kapasitet på 14 millioner fisk årlig
 • Utvidelse av produksjonskapa- sitet i Lerøy Fossen og Lerøy Smøgen Investeringer i bearbeiding, salg og distribusjon
2012
 • Rode Beheer BV.
  Oppkjøp til 50,1% eierandel i det nederlandske sjømatkonsernet
2011
 • Lerøy Finland
  Oppkjøp av 68% av aksjene i Jokisen Evää OY. Investeringer i bearbeiding, salg og distribusjon
2010
 • Sjøtroll Havbruk AS
  Oppkjøp av 50,71 % av aksjene i Sjøtroll Havbruk AS
2009
 • Austevoll Seafood
  reduserer sin eierandel i LSG fra 74,93 % til 63,73 %
2008
 • Austevoll Seafood 
  øker sin eierandel i LSG fra 33,34 % til 74,93 %
2007
 • Lerøy Vest
  Oppkjøp av 100% av aksjene gjennom fusjon
 • Kapitaltilførsel
2006
 • Lerøy Hydrotech
  Oppkjøp av 100% av aksjene. Inngår i dag i Lerøy Midt AS
 • Lerøy Fossen AS
  Oppkjøp av 100 % av aksjene i Fossen AS. Investeringer i bearbeiding, salg og distribusjon
 • Kapitaltilførsel
 • Grossistsatsing
  (bearbeiding, salg og distribusjon) som resulterer i nasjonal distribusjon av fersk fisk
2005
 • Lerøy Aurora AS
  Oppkjøp av 100% av aksjene (Aurora Salmon AS)
 • Alfarm Alarko Lerøy (TS)
  Partner- skap inngås med Alarko Holding i Tyrkia
2004
 • Lerøy Portugal
  Investeringer i bearbeiding, salg og distribusjon. Oppkjøp av 60 % av aksjene (Portnor Lda)
2003
 • Kapitaltilførsel
 • Lerøy Midnor AS
  Oppkjøp av 100 % av aksjene. Inngår i dag i Lerøy Midt AS.
2002
 • Lerøy Smøgen
  Investeringer i bearbeiding, salg og distribusjon - røkerivirksomhet
 • Børsnotering
 • Kapitaltilførsel
2001
 • Lerøy Sverige
  Investeringer i bearbeiding, salg og distribusjon 
 • Scottish Sea Farms Ltd
  Investeringer gjennom 50 % eierskap i Norskott Havbruk AS
2000
 • Kapitaltilførsel
1999
 • Lerøy Hydrotech (Havbruk): Konsernets første investering (TS) innenfor produksjon av laks