Skip to main content

Laatu ja jäljitettävyys

Elintarviketurvallisuus

Lerøy on aktiivisesti mukana arvoketjun kaikissa vaiheissa taatakseen kuluttajille turvallisia tuotteita. Tuotteita valvotaan tarkasti tuotantoprosessin eri vaiheissa; mätimunasta valmiiseen, laatikkoon pakattuun tuotteeseen ja sen jakeluun asti.

Tuotteiden pakkausmerkinnät suunnitellaan aina voimassa olevien kansallisten ja EU:n säädösten sekä asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Osana laadunvalvontaa Lerøy valvoo ja seuraa myös valmistajien ja yhteistyökumppaneiden toimintaa.

Laatujärjestelmät ja sertifikaatit

Kaikki testit ja analyysit suoritetaan ulkopuolisissa, viranomaisten hyväksymissä laboratorioissa. Yrityksen laatutiimi suorittaa joka vuosi 150–200 ulkoista auditointia. Auditoinneissa kiinnitetään huomiota HACCP-järjestelmän noudattamiseen, toiminnan lainmukaisuuteen, jäljitettävyyteen, pakkausmerkintöihin, hygieniakäytäntöihin ja kalojen hyvinvointiin. Lisäksi suoritetaan bakteerianalyyseja laitteistoille, tuotteille ja tuotannossa käytettävälle vedelle.

Kaikki Lerøy Seafood Groupin tuotteet ovat täysin jäljitettäviä veneestä tai verkosta aina asiakkaalle saakka. Yritys suorittaa joka vuosi takaisinvetotestejä suurimpien tavarantoimittajiensa tuotteille.

Viljellyn kalan turvallisuutta valvotaan tarkasti viranomaisten taholta. Lerøyn tuotantoketju viljelylaitoksista myyntiorganisaatioon on pitkälti sertifioitu kansainvälisten sertifiointijärjestelmien mukaisesti (esim. HACCP, BRC, MSC, ASC, Global G.A.P., ISO 9001). Tuotantolaitoksilla suoritetaan säännöllisesti laajoja mikrobiologisia testejä, vierasaineiden pitoisuuksia kaloissa seurataan jatkuvasti ja mahdollisesta lääkityksestä neuvotellaan aina eläinlääkärin kanssa.

Sertifikaatit

Lerøy Finland Oy:lle on myönnetty FSSC 22000, ASC sekä MSC -sertifikaatit

Sataprosenttinen jäljitettävyys

Lerøy kiinnittää toiminnassaan erityistä huomiota elintarviketurvallisuuteen ja se onkin investoinut merkittäviä summia tuotteiden jäljitettävyyden kehittämiseen. Tavoitteena on kaikkien tuotteiden sataprosenttinen jäljitettävyys. 

Yrityksen tuotantoketju on pitkälti sertifioitu kansainvälisten sertifiointijärjestelmien mukaisesti ja myös kalan rehussa käytetyt raaka-aineet ovat täysin jäljitettävissä rehuntuottajien omien jäljitettävyysohjelmien avulla.

Lerøyn kehittämän Fish Track -jäljitettävyysohjelman avulla lohituotteiden elinkaarta voidaan seurata aina mätivaiheeseen asti. Verkossa toimivan ohjelman avulla pystytään selvittämään esimerkiksi missä mäti on tuotettu ja poikaset kasvatettu, milloin poikaset on siirretty kasvamaan merivesialtaisiin, minkälaista rehua kaloille on syötetty, millaisia hoitotoimenpiteitä niille on tehty ja missä laitoksessa ne on perattu. Näin tarkan tiedon kerääminen on mahdollista, koska kalat kasvatetaan "erissä".

Tietyn erän poikaset ovat peräisin samasta hautomosta, niitä on ruokittu yhtenä ryhmänä ja ne ovat kasvaneet samassa viljelyaltaassa nostoon saakka. Kaikki kalaerää koskeva tieto syötetään erän tietokantaan ja voidaan tarvittaessa hakea sieltä myöhemmin.