Tilbake
Fra hav og fjord til bord
Lerøy er aktiv i alle deler av produksjonen av laks og ørret, fangst og prosessering av hvitfisk og skalldyr. Det innebærer at Lerøy i tillegg til å drive fiskeri og havbruk, pakker og foredler fisk ved fabrikkene, samt distribuerer tusenvis av ulike sjømatprodukter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller – i over 80 ulike land verden over.

En viktig del av Lerøy Seafood Group sin strategi er å være en helintegrert leverandør av selskapets hovedprodukter. Virksomheten utøves gjennom en rekke datterselskaper i Norge og internasjonalt.

Konsernet rapporterer i tre segmenter

> Villfangst
> Havbruk
> VAP, Salg og Distribusjon

Villfangst
Segmentet Villfangst består av virksomheter som ble kjøpt opp i 2016. Da ble Lerøy Seafood Group eneeier i Havfisk AS og Norway Seafoods Group AS. Dette er virksomheter med betydelig aktivitet knyttet til fangst og bearbeiding av hvitfisk i Norge. Lerøy Havfisk har i dag ti trålere, mens Lerøy Norway Seafoods driver fabrikker i Berlevåg, Båtsfjord, Forsøl, Kjøllefjord, Melbu, Stamsund, Sørvær og Tromvik.

Havbruk
I segment Havbruk ligger konsernets produksjon av laks, ørret og rensefisk frem til og med slakt. Konsernet har tre helintegrerte verdikjeder for produksjonen av laks og ørret i henholdsvis Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Konsernets virksomheter i dette segmentet, Lerøy Aurora (Nord), Lerøy Midt (Midt) og Lerøy Sjøtroll (Vest) er betydelige arbeidsgivere langs norskekysten og skal være synlige og deltakende aktører i alle regioner de opererer i.

VAP, Salg og Distribusjon
Innen segmentet VAP, Salg og Distribusjon har Lerøy et globalt nedslagsfelt. Selskapet driver salg, markeds- og produktutvikling, distribusjon og enkel foredling av konsernets eget råstoff, men også i stor grad av råstoff fra samarbeidspartnere og et nettverk av leverandører. Lerøy Seafood Group har grossister, fabrikker og «fish-cuts» i en rekke ulike markeder rundt om i verden.

Segmentet VAP, Salg og Distribusjon driver foredling av hovedsakelig laks og ørret, men også av andre arter. Fabrikkene våre ligger på Osterøy utenfor Bergen, i Smøgen i Sverige, i Finland, Nederland, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og i Tyrkia. Produktene blir i stadig økende grad solgt til et globalt marked.

Jeg er stolt over å være en del av et internasjonalt selskap som Lerøy Seafood, som leverer sunn og bærekraftig sjømat.
Ruben Geerts, Retail Specialist, Lerøy Seafood Netherlands