Tilbake
One Lerøy
Verdier for fremtiden

Våre medarbeidere er konsernets viktigste ressurs. Hver eneste dag, året rundt, leverer våre ansatte sjømat tilsvarende fem millioner måltider til over 80 land. Sammen sørger vi for at sunn og god kvalitetssjømat når ut til kunder og konsumenter over hele verden, og at vi kan utnytte ressursene i havet på en fremtidsrettet og bærekraftig måte. Vi er stolte av samspillet vi får til gjennom våre medarbeidere i hele vår verdikjede, sammen med våre samarbeidspartnere, og av vårt bidrag til samfunnet.

Lerøy opererer i en global næring, i kontinuerlig utvikling, preget av knallhard konkurranse. Vi er takknemlige over å ha så mange dyktige, fleksible og lærevillige mennesker med oss på laget for å nå vår visjon, våre mål, og for å forsterke “One Lerøy”-kulturen fremover.

Inntjeningen siste fem år i Lerøy har i et historisk perspektiv vært god. Samtidig vet vi at vi har et stort forbedringspotensiale. Det å være et helintegrert sjømatselskap gir unike muligheter til å påvirke utviklingen av verdikjeden og produktkategoriene i samarbeid med sentrale sluttkunder over hele verden. Selskapets fremtidige utvikling er bestemt av vår evne til å oppnå løpende forbedringer, økt effektivitet, innovasjon og utvikling av bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden. For å opprettholde vår konkurransekraft i en global konkurranseutsatt næring, må vi jobbe knallhardt for å utvikle vår virksomhet, alltid med våre kunder i tankene, og med våre verdier som vårt solide fundament. I 2017 startet vi jobben med å utvikle et system for kontinuerlig forbedringsarbeid tilpasset for vår virksomhet – Lerøy Way. Dette ble satt i gang etter at vi landet tidenes beste resultat, og er våre prinsipper for hvordan vi forbedrer oss sammen som et selskap – One Lerøy.

Selskapets verdigrunnlag
Lerøy Seafood Group sitt verdigrunnlag om å være ærlig, åpen, ansvarlig og skapende bygger på konsernets visjon om å skape verdens ledende og mest lønnsomme globale leverandør av bærekraftig kvalitetssjømat.

Det er viktig at alle ansatte er kjent med verdiene til konsernet og hva disse innebærer. Verdiene er derfor oversatt til lokalt språk i alle land der vi har aktivitet, og er tilgjengeliggjort for alle ansatte både på web, intranett og i brosjyrer. Vi er opptatt av at verdiene våre skal danne grunnlaget i alt vi gjør. I 2020 lanserte vi derfor Lerøy lederstandard som er bygget på konsernverdiene. I tillegg måler vi hvordan vi lever verdiene gjennom en årlig medarbeiderundersøkelse for alle selskapene i konsernet.