Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Policies - Norwegian KPI Sertifisering

KPI Sertifisering

Sertifisering

Utfordring

Sertifisering er et bevis på at en uavhengig tredjepart har validert selskapets etterlevelse av kravene i en spesifikk standard. Et selskaps valg av standarder er basert på selskapets strategi og kundekrav.

Uten sertifisering har selskapet ingen tredjeparts uavhengig dokumentasjon på etterlevelse av krav, som igjen avgrenser tilgangen til markedet og kan begrense verdiskaping, utvikling og etterlevelse.

Våre ambisjoner på dette området

Lerøy har oppnådd sertifisering i henhold til verdens strengeste standarder for sjømat. Vi skal drive alle våre oppdrettslokaliteter i henhold til ASC-krav, og tilpasse antall ASC-sertifiserte lokaliteter etter markedets etterspørsel. 100 % av Lerøys prosessanlegg som produserer RTE (ready-to-eat) produkter eller er underlagt kundekrav for slik sertifisering skal ha GFSI-sertifisering.

Hvordan vi jobber på området

Lerøy har i flere år opparbeidet seg strategisk sertifisering i tråd med vårt mål om å være den mest effektive og bærekraftige leverandøren av høykvalitets sjømat. Wild Catch-segmentet har MSC-sertifisering. Farming-segmentet har følgende sertifisering; Global GAP, ASC, Lerøy SalmonTM og økologisk laks (Debio), og segmentet VAP, Salg og distribusjon har følgende sertifisering; GFSI matsikkerhetsstandarder som IFS, BRC og FSSC 22000.

I 2021 sertifiserte Lerøy flere lokasjoner i henhold til ASC og prosessanlegg i henhold til GFSI og Lerøy SalmonTM

Våre sertifiseringer

Lerøy Salmon

 

Hvordan vi måler effekten vår

Konsernet har signert en rammeavtale med DNV som inneholder klare forventninger til synergier mellom ulike sertifiseringer og selskaper. Rammeavtalen overvåkes sentralt, med sentral oppfølging av revisjoner, avvik og sertifiseringsstatus for alle virksomheter, og identifisering av synergier mellom disse. Dette innebærer at konsernet sentralt overvåker at tilsynet gjennomføres innen fristen og at alle avvik lukkes innen fristen.

Eventuelle avvik fra et anlegg fordeles på de resterende anleggene slik at avvik ikke gjentar seg, så vi sikrer et effektivt forbedringsarbeid på tvers av konsernets selskaper.

Handlinger utført på av resultater per KPI

Lerøy Seafood Group søker kontinuerlig forbedringer som kan hjelpe oss å redusere vår miljøpåvirkning og opprettholde vår kultur for mattrygghet. En vesentlig del av verifiseringsprosessen for Lerøy er å opprettholde våre sertifiseringer og å øke sertifiseringsnivået innenfor ASC og GFSI.

 

Mål per KPI og resultater per KPI

I 2021 ble ytterligere 2 prosesseringsanlegg sertifisert GFSI (BRC, FSSC 22000), i 2022 er det planlagt GFSI sertifisering av 2 prosesseringsanlegg (FSSC). 3 havbrukslokaliteter har hatt første ASC-revisjon og er planlagt ASC-sertifisert i 2022.

  

Mål  

2021 

2020 

2019 

Andel villfanget fisk med MSC-sertifisering

93% 

93% 

86% 

91% 

Andel lokaliteter med GGAP- eller ASC-sertifisering

100% 

100% 

100% 

100% 

Prosessanlegg med GFSI-sertifisering

100% 

88% 

85% 

73%