Våre sertifiseringer - Lerøy Seafood Group

Ved valg av sertifiserte produkter er du med på å gjøre sjømatmarkedet og livet i havet mer bærekraftig. Med sertifiserte produkter kan man belønne fiskerier som fisker på ansvarlig måte, og motivere til en enda mer trygg, åpen og bærekraftig produksjon.

 

Global GAP

Global GAP standarden er en anerkjent internasjonal standard som indikerer at man har en ansvarlig og trygg produksjon med fokus på dyrevelferd, miljø, samfunn, ansatte og mattrygghet. Global GAP standarden ivaretar alle ledd i produksjonen av oppdrettsfisk, og hovedfokuset er at forbrukeren får trygg sjømat som er sporbar igjennom hele produksjonen.

Alle lokalitetene til Lerøy er Global GAP sertifiserte.

 

ASC – Aquaculture Stewardship Council

ASC er en internasjonal miljøstandard for bærekraftig drift av alle ledd i produksjonen av oppdrettsfisk. Med ASC sertifisering kreves det at man skal være åpen og ansvarlig, og ha en aktiv policy om å redusere potensielle skader på miljøet.

Fokuset i standarden er at virksomheten skal drives på en måte som minimerer miljømessig påvirkning, at man tar hensyn til nærområdene og at man har gode arbeidsforhold for ansatte.

Klikk her for å se vår ASC-rapportering

Ved å velge ASC merket fisk kan man være trygg på at fisken er oppdrettet ansvarlig og bærekraftig.

Lerøy jobber aktivt med å sertifisere lokalitetene etter ASC standarden. Lerøy sine ASC godkjente lokaliteter og sertifikater finner man på: https://www.asc-aqua.org/find-a-farm/

ASC Chain of Custody (CoC) sertifiseringen er den delen som gjelder for slakteriene og foredlingsanleggene. ASC CoC sertifiseringen stiller strenge krav til sporbarhet og massebalanse. Våre CoC sertifikater kan fås på forespørsel.

 

MSC – Marine Stewardship Council

MSC er en internasjonal standard som sikrer at villfisk er fanget bærekraftig. Når man velger MSC sertifisert fisk kan man være trygg på at den kommer fra et fiskeri som sørger for at det er godt med fisk igjen i havet, og som ivaretar hav- og livsmiljøet rundt.

 

BRC Global Standard for Food Safety

BRC standarden er en standard som er rettet mot matvareprodusentene og tilfredsstiller kravene til Global Food Safety Initiative (GFSI).

En matvareprodusent som er BRC sertifisert tilfredsstiller kravene til bruk av styringssystemer, overholder myndighetskrav og ivaretar krav innen kvalitet og trygg matproduksjon. Standarden er også en av de første standardene som inkluderer Food Fraud og kartlegging av mattrygghetskultur. 

 

FSSC 22000

FSSC 22000 er en standard som bygger på eksisterende ISO-standarder samt HACCP. FSSC 22000 er en standard som er rettet mot matvareprodusenter og er anerkjent av Global Food Safety Initiative (GSFI). Standarden sikrer at man har et system for å effektivt håndtere mattrygghet og kvalitet.

Fokuset i standarden er at man som matprodusent skal kartlegge, identifisere og kontrollere risikoer i produksjonen som kan utgjøre en fare for mattryggheten. Når man er FSSC 22000 stiller man strenge krav til produksjonen og jobber kontinuerlig med å forbedre styringssystemer og god produksjonspraksis.

Våre FSSC 22000 sertifikater

 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Pont)

HACCP er et internasjonalt system for å sikre at mat produseres, håndteres og omsettes på en helsemessig trygg måte. I HACCP skal man gjennomføre risikovurderinger og avdekke kritiske styringspunkter i produksjonen særlig med fokus på forurensing av mikroorganismer, fremmedstoffer og fremmedlegemer.