Jobbe i fremtidens næring?
Å jobbe i et verdensledende sjømatkonsern, Norges største konsern for fangst og bearbeiding av hvitfisk, gir unike og spennende karrieremuligheter. Vår visjon er å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. For å kunne oppfylle denne visjonen, er vi avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er motiverte og engasjerte innen sitt fagfelt.
Hvor finner du oss?
Vi har over 6000 ansatte, nasjonalt og internasjonalt, fordelt på en rekke fagområder. Hovedkontoret ligger i Bergen, men vi driver med fangst og havbruk langs hele kysten av Norge, i tillegg til virksomhet i en rekke andre land. For ansatte som ønsker å jobbe hos oss, er det gode muligheter nasjonalt og internasjonalt.
Lerøy i verden