Hopp til hovedinnholdet

Styret

Picture of Arne Møgster
Arne Møgster
Styreleder

Styreleder Arne Møgster (1975) ble valgt inn i selskapets styre ved ordinær generalforsamling 26. mai 2009. Han har Master of Science (MSc) in International Shipping og Bachelor in Business and Administration. Arne Møgster er konsernleder I Austevoll Seafood ASA og har en rekke styreverv i ulike selskaper I Austevoll Seafood Group. Før Møgster begynte i Austevoll Seafood ASA i 2006 opparbeidet han seg allsidig erfaring fra fiske, verftsindustrien og offshore supply-markedet. Han var administrerende direktør i Norskan AS i tre år, der ett av dem ble tilbrakt i Brasil.

Gjennom sin stilling som toppsjef og styremedlem i børsnoterte selskaper i mer enn et tiår har Møgster fått omfattende kunnskap og erfaring innen en rekke felt, blant annet ESG. Austevoll Seafood er majoritetseier i Lerøy Seafood Group, og majoritetseier i Austevoll Seafood er Laco AS. Som aksjonær i Laco AS eier Arne Møgster indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA. Det forekommer enkelte transaksjoner mellom selskapene i Austevoll Seafood Group og Lerøy. Disse transaksjonene skjer i tråd med prinsippet om armlengdes avstand og er beskrevet i selskapets årsrapport.

Picture of Britt Kathrine Drivenes
Britt Kathrine Drivenes
Styremedlem

Styremedlem Britt Kathrine Drivenes (1963) ble valgt inn i selskapets styre ved ordinær generalforsamling 20. mai 2008. Hun har Bachelor of Business Administration fra BI og en Master of Business Administration i strategisk ledelse fra NHH. Drivenes er finansdirektør i Austevoll Seafood ASA og har i tillegg en rekke styreverv i ulike selskaper i Austevoll Seafood Group. Hun har også vært en del av styret i Fiskeri og havbruksnæringens Forskningsfinansiering, FHF, siden 2019. FHF`s mål er å skape merverdi for sjømatindustrien gjennom bransjebasert forskning og utvikling. Britt Kathrine Drivenes har lang erfaring fra fiskerinæringen så vel som innenfor økonomi, regnskap og ESG. Hun er styrets oppnevnte ressursperson innen ESG. Drivenes eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.

Picture of Didrik Munch
Didrik Munch
Styremedlem

Styremedlem Didrik Munch (1956) ble valgt inn i selskapets styre ved ordinær generalforsamling 23. mai 2012. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Munch er politiutdannet ved Statens Politiskole i Oslo og har hatt en rekke stillinger i politiet (1977–1986). Fra 1986 til 1997 jobbet han innen finans, primært i DNB-systemet, og var de siste årene medlem av konsernledelsen i DNB som direktør for bedriftskundedivisjonen. Fra 1997 til 2008 var Munch adm.dir. i Bergens Tidende AS og fra 2008 til 2018 konsernsjef i Schibsted Norge AS (tidligere Media Norge AS). Han er i dag selvstendig næringsdrivende. Munch har hatt en rekke verv som både styreleder og styremedlem. Han er nå styreleder i Storebrand ASA, SH Holding AS og NWT Media AS, samt styremedlem i Grieg Maritime Group. Didrik Munch er i dag leder av revisjonsutvalget i Lerøy Seafood Group ASA. Han har vidtrekkende kunnskap også innen ESG og innovasjon, gjennom sin omfattende erfaring fra både ledelse og styre i noen av Norges største og mest innovative selskaper. Didrik Munch er uavhengig styremedlem. Han eier ingen aksjer i selskapet per 31. desember 2023.

Picture of Karoline Møgster
Karoline Møgster
Styremedlem

Styremedlem Karoline Møgster (1980) ble valgt inn i selskapets styre ved ordinær generalforsamling 23. mai 2017. Karoline Møgster er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen (Candidata juris) og har en Master of Science i regnskap og revisjon (MRR) fra NHH. Hun har erfaring som advokat fra Advokat-firmaet Thommesen AS og arbeider nå som advokat i Møgster Managment AS i Laco gruppen. Karoline har lang erfaring innen selskapsstyring og virksomhetsrett samt regnskap og finansiering.

Hun er styremedlem i Laco AS og har styreerfaring fra andre børsnoterte selskaper. Laco AS er konsernspissen i Lerøy Seafood Group. Hun er også styremedlem i Fiskebåt Sør. Som aksjonær i Laco AS eier Karoline Møgster indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.

Picture of Siri Lill Mannes
Siri Lill Mannes
Styremedlem

Styremedlem Siri Lill Mannes (1970) ble valgt inn i selskapets styre ved ordinær generalforsamling 23. mai 2018. Siri Lill har en Master grad i historie og har også studert russisk og statsvitenskap. Utover dette har hun forsvarets russiskkurs (befalsskole) og studier i statsvitenskap i Georgia, USA (ettårig stipend fra Rotary). I 2017, fullførte hun sjefskurset, ved Forsvarets Høyskole. Siri Lill Mannes har lang erfaring som journalist, programleder og gründer. Mannes startet i TV2 da kanalen ble åpnet i 1992. Siden 2010 har hun ledet kommunikasjonsselskapet SpeakLab AS, der hun også er partner og grunnlegger. Siri Lill er jevnlig moderator på konferanser knyttet til sikkerhet, digitalisering og cybersikkerhet. Siden 2015 har hun også vært moderator for konferanser i regi av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Siri Lill Mannes er uavhengig styremedlem. Hun eier ingen aksjer i selskapet per 31. desember 2023.

Picture of Hans Petter Vestre
Hans Petter Vestre
Styremedlem

Styremedlem Hans Petter Vestre (1966) ble valgt inn i selskapets styre som ansattes representant ved ordinær generalforsamling 24. april 1995. Vestre er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Vestre begynte som salgsleder i Hallvard Lerøy AS i 1992 og er i dag teamleder i Lerøy Seafood AS. Hans Petter Vestre eier 1 200 aksjer i selskapet per 31 desember 2023. Vestre er styremedlem i Bergen CK (Cykleklubb), og som ansatt i Lerøy har han fått opplæring i ESG og IT-sikkerhet.

Picture of Are Dragesund
Are Dragesund
Styremedlem

Are Dragesund (1975) er “Co-head” i Ferd Capital. Selskapet inngår i Ferd AS som er blant Norges største familie-eide investeringselskaper. Dragesund har tidligere jobbet i Finansdepartementet, Cardo Partners og The Boston Consulting Group. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 2000 og er norsk statsborger. Dragesund har utstrakt erfaring innen konsumentvarer og maritime næringer. Hans kjernekompetanse er innen strategi, finans, fusjoner, oppkjøp og kapitalmarkeder. Gjennom tidligere styreverv i IT sikkerhetsspesialisten Mnemonic AS har Are også kompetanse innen IT sikkerhet. I tillegg til Lerøy Seafood Group ASA, er Dragesund styremedlem i Nilfisk A/S, Mestergruppen AS, Brav AS. Han har tidligere vært styremedlem i Norkart AS.