Styret
Picture of Helge Singelstad
Helge Singelstad
Styreleder
Helge Singelstad er utdannet dataingeniør, siviløkonom fra NHH og har i tillegg grunnfag jus fra UiB. Helge Singelstad har tidligere gjennom en årrekke vært både konsernleder, visekonsernleder og finansdirektør i Lerøy Seafood Group. Han har derfor inngående kjennskap til både konsernet og bransjen. Helge Singelstad er også styreleder i Austevoll Seafood ASA og styremedlem i DOF ASA. Han er i tillegg administrerende direktør i Laco AS. Helge Singelstad har ingen aksjer eller opsjoner i Lerøy Seafood Group ASA, men eier indirekte aksjer i selskapet som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.
Picture of Arne Møgster
Arne Møgster
Styremedlem
Arne Møgster har vært styremedlem siden mai 2009. Arne Møgster er utdannet Bachelor of Business Administration og MSc in International Shipping. Arne Møgster er konsernleder i Austevoll Seafood og innehar en rekke styreverv i ulike selskaper. Han eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.
Picture of Britt Kathrine Drivenes
Britt Kathrine Drivenes
Styremedlem
Britt Kathrine Drivenes har vært styremedlem siden mai 2008. Britt Kathrine Drivenes er utdannet Bachelor of Business administration fra BI. Hun er ansatt som finansdirektør i Austevoll Seafood ASA. Britt Kathrine Drivenes har styreverv i flere selskap. Drivenes eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.
Picture of Hege Charlotte Bakken
Hege Charlotte Bakken
Styremedlem
Hege Charlotte Bakken ble valgt inn i selskapets styre ved ekstraordinær generalforsamling 12.12.08. Bakken er utdannet MSc fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap og har en Executive MBA fra ESCP-EAP i Paris. Hege Charlotte Bakken arbeider som Senior Advisor innen strategi og ledelse i Stella Polaris. Bakken var tidligere Chief Operating Officer i Marvesa Holding NV og Managing Director i Marvesa Rotterdam N.V. Bakken har også erfaring fra blant annet Pronova Biopharma Norge AS, FishMarket International AS, Frionor AS og Norway Seafoods ASA. Bakken var tidligere styremedlem i Pronova Biopharma Norge AS og Pronova BioPharma ASA. Hege Charlotte Bakken eier ingen aksjer i selskapet per 31.12.13. Bakken er valgt med virketid frem til ordinær generalforsamling i 2015.
Picture of Hans Petter Vestre
Hans Petter Vestre
Styremedlem
Hans Petter Vestre har vært styremedlem siden 1995 (ansatte representant). Hans Petter Vestre har en Master of Fishery Science fra Universitetet i Tromsø og er Team Manager Airborn Seafood i Hallvard Lerøy AS. Hans Petter Vestre har 120 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.
Picture of Marianne Møgster
Marianne Møgster
Styremedlem
Marianne Møgster har vært styremedlem siden mai 2012. Marianne Møgster er utdannet Siviløkonom fra NHH og sykepleier fra Diakonissehjemmets høyskole. Hun er ansvarlig for Investor Relations og finansiell rapportering i DOF Subsea AS. Marianne Møgster har tidligere erfaring fra blant annet DOF Subsea, StatoilHydro og Norsk Hydro. Marianne Møgster har styreerfaring fra selskaper i DOF Subseakonsernet og Capital Corporate. Hun eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.
Picture of Didrik Munch
Didrik Munch
Styremedlem
Didrik Munch har vært styremedlem siden mai 2012. Didrik Munch er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og politiutdannet ved Statens Politiskole i Oslo. Munch er konsernsjef i Schibsted Norge AS. Han har også erfaring fra diverse stillinger i politiet, innen finans, fortrinnvis hos DNB, i tillegg til at han har vært administrerende direktør i Bergens Tidende. Munch er nå konsernsjef i Media Norge AS (nå Schibsted Norge AS). Munch har hatt en rekke styreverv, blant annet som styreleder i GCRieber AS og i Hansa Borg Bryggerier, Aftenposten, VG og Bergens Tidende. Hen er idag styremedlem i Nye Warmlands Tidningen AB, VG og i Grieg Star AS. I kraft av sin stilling er han også styreleder i Finn.no. Munch eier ingen aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.