Hopp til hovedinnholdet

Ringvirkninger

Verdiskapning i norske kommuner

Hver arbeidsplass på vann skaper to arbeidsplasser på land. 

Sjømataktiviteten til Lerøy gir store samfunnsmessige ringvirkninger. Både i form av arbeidsplasser, kjøp av varer og tjenester samt skatteinntekter til norske kommuner.

Her er noen tall for 2018:

  • Våre over 4 500 ansatte bidro med 525 millioner kroner i skatteinntekter
  • Lerøy kjøpte varer og tjenester for 16,9 milliarder kroner fra mer enn 300 norske kommuner.
  • Lerøy hadde aktivitet i rundt 60 ulike kommuner.
  • Selskapet bidro til over 5 500 heltids årsverk innenfor annen industri i Norge.

Hver 100-lapp som omsettes i fiskeriene skaper en omsetning på 350 kroner ellers i næringslivet.