Ringvirkninger

Verdiskapning i norske kommuner

Hver arbeidsplass på vann skaper to arbeidsplasser på land. 

Sjømataktiviteten til Lerøy gir store samfunnsmessige ringvirkninger. Både i form av arbeidsplasser, kjøp av varer og tjenester samt skatteinntekter til norske kommuner.

Her er noen tall for 2016:

  • Våre 3 800 ansatte bidrog med 451 millioner kroner i skatteinntekter til 198 ulike norske kommuner.
  • Lerøy kjøpte varer og tjenester for 12 milliarder kroner i 286 kommuner.
  • Lerøy hadde aktivitet i rundt 60 ulike kommuner.
  • Selskapet bidro til nesten 3 000 arbeidsplasser i Norge.

Hver 100-lapp som omsettes i fiskeriene skaper en omsetning på 350 kroner ellers i næringslivet.