Etiske retningslinjer

Konsernet har sin hovedaktivitet i Norge, men handler med store deler av verden der kulturen ikke alltid er den samme som her.  
For å sikre alle aktiviteter som foregår, har vi utarbeidet et verdisett som skal følge oss og våre samarbeidspartnere i vårt daglige virke.  Verdisettet inneholder blant annet krav i forhold til, våre ansatte og samarbeidspartnere som går på: avtaleverk, diskriminering, lønnsvilkår, fysisk mishandlig, mobbing, arbeidsfasiliteter etc. Videre omhandler regleverket informasjon om taushetsplikt, pengestøtte/korrupsjon/bestikkelser og prissamarbeid som noen av de viktigste punktene.

Lerøys etiske retningslinjer finner du her.