Matvaretrygghet

Lerøy Seafood Group jobber aktivt i alle ledd i verdikjeden for å sikre forbrukeren trygge produkter.

Vi har gjennom mange års erfaring bygget opp et kvalitetssystem som inneholder rutiner og prosedyrer som skal sørge for trygge produkter. Som ledd i våre kvalitetssikringsrutiner har vi kontroll og oppfølging av våre produsenter og samarbeidspartnere. Dette skjer gjennom å stille krav til kvalitetssystemer og rutiner samt gjennom analyser og oppfølging. Vårt kvalitetspersonale gjennomfører mellom 250 og 300 revisjoner per år.

I tillegg blir produktene kontrollert av Lerøy Seafood Group på ulike stadier gjennom hele produksjonsprosessen fra egg, båt og kjøpestasjon til ferdig produkt i kasse, og i enkelte tilfeller også ved levering hos kunde. Lerøy Seafood Group har i mange år jobbet målrettet med kvalitetssikring. Våre selskaper har ulike kontrollsystemer basert på hvor de befinner seg i verdikjeden.

Vi har sertifiseringer innen blant annet GLOBALG.A.P., MSC, ASC, ISO 14001, HACCP, IFS og BRC.

Utfyllende informasjon finner du i årsrapporten vår.

 

Sporbarhet

Lerøy har full sporbarhet på alle produkt og har utviklet et eget sporbarhetssystem, Fishtrack, som er tilgjengelig for våre samarbeidspartnere. Produksjonsdata overføres automatisk fra våre produksjonsstyringssystem til Fishtrack og koples opp mot faktura ved kjøp av fisk. Når laks og ørret slaktes blir det automatisk generert en CV på fisken som blir tilgjengelig, via fakturanummer, på vår hjemmeside. Denne CV'en inneholder informasjon fra hele verdikjeden om avl, smolt, havbruk, fiskefòr, behandling med ulike medikament, slaktedato, slakteri samt kvalitetsinformasjon som innhold av fett og farge. Våre samarbeidspartnere får tildelt en egen bruker ID og et passord som benyttes ved uthenting av CV fra Fishtrack. Sporbarhetsinformasjonen vil dermed være tilgjengelig for brukeren hele døgnet.

Link til Fishtrack