Hopp til hovedinnholdet

Eierstyring og selskapsledelse

Lerøy Seafood Group ASA legger vekt på å ha god eierstyring og selskapsledelse med en tydelig rollefordeling mellom aksjonærer, styret og den daglige ledelsen.

Samtidig handler dette om forholdet til ansatte, kunder, leverandører, kreditorer, lokalsamfunn og andre som bedriften har en forbindelse med. Konsernets målsetting er at alle ledd i selskapets verdikjede skal driftes og videreutvikles etter konsernets strategi om langsiktig og bærekraftig verdiskaping over tid. Lerøys eierstyring og selskapsledelse er basert på Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

For mer utfyllende informasjon om vår eierstyring og selskapsledelse - les mer i vår årsrapport 2022