Hopp til hovedinnholdet

Fokusområder

På grunnlag av en kritisk evaluering av verdikjeden og våre arbeidsprosesser, har vi konkludert med at vi i dag har størst innflytelse gjennom å arbeide med ulike områder knyttet opp mot fiskeri- og havbruksvirksomheten vår. Mye av vårt arbeid innen miljø og bærekraft vil derfor være relatert til disse områdene. 

Verdikjeden illustrert
Størrelsen på bildene representerer vekten Lerøy har lagt på bærekraftarbeidet i de ulike delene av verdikjeden.

I 2015 ble det gjennomført en vesentlighetsanalyse, hvor ulike interne og eksterne interessenter ble intervjuet. Denne konkluderte med at vår bærekraftsrap­portering bør fokusere på fem hovedområder: produkt, ansatte, miljø, samfunn og verdikjede. Disse områdene vil derfor bli spesielt vektlagt.