Åpen søknad
Picture of Åpen søknad - Region Nord
Åpen søknad - Region Nord
Nordland, Troms og Finnmark
I region Nord har vi aktivitet innen både hvitfisk og havbruk.

Innen hvitfisk har vi over 500 ansatte, og kjøper årlig mer enn 50 000 tonn villfanget fisk fra over 600 fartøy. Innen havbruk i region Nord har Lerøy Aurora produksjon på sjø i Troms og Finnmark, i tillegg til eget slakteri, foredling og emballasjeproduksjon på Skjervøy. Selskapet er selvforsynt med smolt gjennom det heleide datterselskapet Laksefjord AS, og med rensefisken rognkjeks gjennom Senja Akvakultursenter AS. 

Klikk her for å sende en åpen søknad til Region Nord

Picture of Åpen søknad - Region Midt
Åpen søknad - Region Midt
Trondelag, Møre og Romsdal
I region Midt er vi ca 500 ansatte, og har egen produksjon av stamfisk, settefisk, rensefisk, matfisk, samt slakteri og videreforedling.

I løpet av 2018 åpner vi et nytt industrianlegg på Hitra. Selskapet er en av regionens ledende produsenter av laks, og opererer langs kysten i Midt-Norge. 

Klikk her for å sende en åpen søknad til Region Midt.

Picture of Åpen søknad - Region Vest
Åpen søknad - Region Vest
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
I region vest har vi egen produksjon av stamfisk, settefisk, rensefisk, samt slakteri og videreforedling.

I region Vest er vi ca 500 ansatte. Vi har egen produksjon av stamfisk, settefisk, rensefisk, samt slakteri og videreforedling. Lerøy Sjøtroll har også et lukket flytende postsmoltanlegg, der vi produserer laksesmolt i rør i sjøen «Tubemerd» Vi er også i gang med å bygge RAS anlegg i Fitjar kommune som blir det største landbaserte anlegget i verden som vil romme 24 000 kubikk med vann for produksjon av kvalitetssmolt. Anlegget er ventet ferdig i medio 2019, men allerede høsten 2018 vil de begynne å produsere fisk her. Vi har etablert 5 Tilvekstsenter – som har kontroll på foring av matfisk på alle havbruksanleggene.

Klikk her for å sende en åpen søknad til Region Vest

Picture of Åpen søknad - Havfisk
Åpen søknad - Havfisk
Hovedkontor i Ålesund, rederikontor i Stamsund og Hammerfest
På våre 10 trålere har vi stadig behov for dyktig mannskap til å lede arbeidet både på dekk og i fabrikk.

Havfisk er Norges største trålrederi og sysselsetter ca 380 ansatte. Selskapet har 10 trålere og fisker i hovedsak torsk, hyse og sei. Hvis du trives med å jobbe i nærkontakt med naturen, er fiskeri-yrket en flott mulighet til en spennende og utfordrende jobb.  

Klikk her for å sende en åpen søknad til Havfisk

Picture of Åpen Søknad - Alle selskap
Åpen Søknad - Alle selskap
Norge og utland
Lerøy Seafood Group ASA er ett av verdens ledende sjømatkonsern med hovedkontor i Bergen.

Lerøy Seafood Group har mer enn 4500 ansatte, både nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Seafood Group ASA er ett av verdens ledende sjømatkonsern med hovedkontor i Bergen.  

Klikk her for å sende en åpen søknad til hovedkontor og alle selskap i Lerøy