Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Biodiversity Innvirkning på rødlistearter og beskyttede naturtyper

Innvirkning på rødlistearter og beskyttede naturtyper

Som hovedregel skal våre aktiviteter ikke påvirke andre arter eller beskyttede naturtyper. Vi fisker bare arter som er forvaltet på en rett måte og ønsker å bruke utstyret som er best for forskjellige arter og naturtyper til enhver tid. Til tross for dette kan vi oppleve utilsiktede bifangster. Disse administreres, registreres, rapporteres og leveres til land.

I akvakultur har vi et spesielt ansvar for villaks da den lever naturlig i norske elver. Vi deltar i ulike interessegrupper som arbeider for å ivareta villaks i Norge.

Våre forskjellige nettsteder har et rovdyrstyringssystem og registrerer og rapporterer risikohendelser, f.eks. hull, infrastrukturproblemer, håndteringsfeil, rapportering og oppfølging av rømningshendelser.