Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Biodiversity Rømming

Rømming

Konsernet investerer betydelige ressurser i å optimalisere utstyr og rutiner spesifikt for å unngå rømming av fisk.

Vi opererer i områder der ville bestander av laksefisk lever, og rømming av oppdrettet fisk vil kunne påvirke genetikken i ville bestander.

Vi har implementert NYTEK-standarden (minimumskrav til teknisk standard), og vi samarbeider på løpende basis med leverandører for å forbedre og utvikle utstyr. Dette for å sikre at alle våre lokaliteter har tilgang til utstyr som er av høyeste tekniske standard.

Risikoanalyser og skriftlige prosedyrer hjelper oss til å drive lokalitetene på en sikker måte, inkludert å forebygge rømming. Blant andre konkrete tiltak, så kontrolleres regelmessig den tekniske tilstanden til fortøyninger, flåter, fartøy og utstyr. Det brukes dykkere og ROV (fjernstyrte undervannsfarkoster) til å sjekke notposer, og de ansatte har kompetanse til å forebygge rømming.

Faktiske hendelser med rømming og hendelser som kan føre til rømming, rapporteres til Fiskeridirektoratet.

 

Lenker

Policy: Rømming

KPI: Rømming

 

Antall rømte fisk i 2021: 4. En nedgang på 204 fisk (98%) fra 2020.  

Hovedmål: 0 rømming

 

Rømming tabell