Skip to main content

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

Leröy Turkey Su Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.  tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlık olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Bu politikanın gereği olarak aşağıdaki temel ilkeleri belirlemiştir:

İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket ederek başarılı bir performans göstermeyi,

Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında standardın uygulanabilir şartlarını yerine getirerek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Yeni ürün, tesis ve süreçlerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek, İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeye önlemeyi azaltmayın ortadan kaldırmayı ,

Çalışanların katılımı ile iş kazaları riskini kontrol altına alarak, kazaları en aza indirmek,

Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmek,

Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların iyi bir iş sağlığı güvenliği bilincine sahip olmasını, başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları eğitmek ve tüm personel tarafından ortak zorunlu olarak benimsenmesini ,

Riskli fırsatları değerlendirerek sürdürebiliriz sağlığı ve güvenliği bile önce en yüksek düzeye çekmeyi

İlgili tarafların ihtiyaç beklentilerini tüm çalışmaların uygulama ve gelişimini katkı sağladığı Güçlü iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı ,

Çalışma şartlarının ve iş güvenliği yönetiminin başarısı, bireysel ve toplum olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer. Herkes, gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası yoktur. Sağlıklı olmak ve fiziksel güvenlik çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. Güvenlik bir davranış biçimidir. Güvenli davranmayı gerek şirket içinde gerekse şirket dışındaki yaşantımızda bir yaşam biçimi olarak benimsemeli ve hayatın her alanında uygulamalıyız.

“Güvenli bir ortamda ve uygun çalışma koşullarında üretim yapmak, kalite, kârlılık ve büyüme hedeflerine ulaşmanın vazgeçilmez bir unsurudur.”

İnsanlara güveni hedeflerin doğrultusunda üstüne temini derneği ve çalışanların katılımı ile olmasının sürekliliğini sağlamaya davet ederiz.