Skip to main content

Çalışma İlkelerimiz

  • Tüm faaliyetlerimizde, devlete, müşteriye, ‘paydaş’a, personele, ortağa, alt ve yan sanayiye daima dürüst davranmak,
  • Tüm faaliyetlerimizde doğayı ve kurum içi sosyal dengeyi korumak,
  • Müşteriyi zorlamadan yönlendirmek ve müşteri isteklerini öncelikle yerine getirmek,
  • Kaliteyi daima ön planda tutmak, müşteri verilenle yetinse ve memnun olsa dahi ona daha iyisini vermeye çalışmak,
  • Bu şartlar altında paydaşların hakkı olan kârı gerçekleştirmek,
  • Otonom yönetim, merkezi denetim ilkelerini uygulamak, otonomiyi bireye kadar indirgemek. Üstten talimat yerine alttan karar ve üstten onayı uygulamak,
  • Tüm personeli iki veya tek taraflı belirli formüller gereğince kârla motive etmek,
  • Tüm personeli, her yıl, durumlarına ve konumlarına göre muayyen sürelerle eğiterek çağdaş teknolojiyi özümsemelerini sağlamak,
  • Tüm personeli kendine çalışır bir psikolojiye eriştirmek ve bazılarını hür teşebbüs şekline sokarak münhasıran kurum için çalışır bir duruma getirmek,
  • Kurumsallaşmış veya başka bir deyimle, faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, kârı, zararı, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak.