Skip to main content

Lerøy Salmon™

Deniz Ürünleri Endüstrisi Standartlarını aşan kalitesiyle tescillendi

Leröy, Somon Balığı yetiştiriciliğinde, Norveç endüstri standartlarından daha yüksek bir Omega-3 içeriğine, sıfır antibiyotik kullanımına, kafeslerden sıfır kaçışa ve tam izlenebilirliğe sahip olduğunu tescilledi.

Leröy Seafood Group’un Somon Balığı, deniz ürünleri endüstrisinde somon balığının en yüksek tescili olan “STP 86” sertifikasyonunu aldı.

Bu spesifikasyon, ‘Lerøy Salmon ™’nin içerik, kalite ve sürdürülebilirlik açısından günümüzde Norveç Somonu için uygulanan endüstri standartlarından daha yüksek kriterlere sahip olduğunu gösteriyor.

STP-86'ya göre üretilen somon, diğer özelliklerine ilave olarak, Norveç endüstri standartlarından daha yüksek bir Omega-3 içeriğine, sıfır antibiyotik kullanımına, kafeslerden sıfır kaçışa ve tam izlenebilirliğe sahiptir.

Lerøy Seafood Group CEO'su Henning Beltestad, Lerøy'ün, somon üretiminde uzun süre önce yem bileşenleri de dahil olmak üzere tüm değer zinciri boyunca bir dizi bilinçli, sorumlu ve sürdürülebilir kararlar aldığını söylüyor. Bu özelliklerin üçüncü taraf bir şirket tarafından doğrulanmasını istediklerini belirten Beltestad, günümüzde somon endüstrisi için olması gereken özelliklerin hepsini ve fazlasını barındıran ‘Lerøy Salmon'un STP 86 sertifikalı olarak tescillenmeyi hak ettiğini vurguluyor.

Yem dahil balıktan, balık taşıma kutularına kadar Lerøy'ün tüm değer zinciri, STP-86'daki tüm gereksinimlere uyulduğundan emin olmak için üçüncü bir tarafa denetletildi. STP 86, tüm kriterlere uyulmasını sağlayacak izleme bileşenlerini içeren bir ürün sertifikası olma özelliği taşıyor. İzlenilebilirlik ile ilgili tüketicilerden gelen artan talep doğrultusunda sıkı standartlara bağlı olarak oluşturulan bu bağımsız sertifikasyon, üreticilerin, ürün özelliklerine ve vaatlerine gerekli güveni tümüyle oluşturmalarına yardımcı oluyor.

STP 86 Kriterleri aşağıdaki değerleri kapsıyor. Eğer bu kriterlerden sadece biri karşılanmazsa, somon balığı «STP 86 Salmo Salar» sertifikası ile satılma hakkını elde edemiyor.

Balık Yemi

• Balıklarımız mikroalg ve Ketencik yağı içerikli hammaddeler ile beslenmekte, Palm yağı kullanılmamaktadır,

• Sıfır somon yağı kullanımı,

• Kara hayvanlarından elde edilen kan unu kullanılmamakta,

• Yem bileşenlerinin 100% izlenebilirliği sağlanmaktadır.

Üretim

• ASC veya GlobalGAP sertifikalı çiftlikler,

• ‘Fishtrack’ ile tüm üretim aşamalarında 100% izlenebilirlik,

• Tüm üretim aşamalarında balıklarda yüksek hayatta kalma oranları,

• Sıfır antibiyotik kullanımı,

• Doğal türlerin korunmasında büyük önem taşıyan çiftliklerden balık kaçışına sıfır tolerans.

Sanayi

• GFSI Gıda güvenliği sertifikası

• Omega-3 seviyesi 2,9 g / 100 g'ın üzerinde

• 1 g / 100 g üzerindeki EPA / DHA seviyeleri

• Omega-6 / Omega-3 oranı 1'in altında

• 0,5 ng / kg'ın altındaki PCB ve PCB benzeri dioksin seviyeleri

Lerøy Salmon ™, STP 86'daki gereksinimlere uygun olarak üretilir. Yemden üretime, hasada ve satışa kadar tüm aşamalar, ‘STP 86’ standartlarını karşılandığını belgelemek için her yıl denetlenmektedir.